Utvecklingsbolaget

Teamet som arbetar med programutveckling sitter i Norrköping. Via återförsäljarna har de nära kontakt med användarna och får ständig uppdatering av vilka önskemål som finns om vidare utveckling.

Årligen arrangeras erfa-träffar där kunder har möjlighet att utbyta erfarenheter med varandra.

Briljants utvecklingsgrupp i Norrköping


Övre raden: Johan Hint, Christopher Garrido, Erik Granhagen, Daniel Holm, Petter Hansson
Nedre raden: Magne Sandberg, Anders Hansson, Lena Broberg, Fredrik Henriksson, Fredrik Anderberg.

Postadress:
Nya Rådstugugatan 7
602 42 Norrköping