Arbeta på distans

Många tycker det är viktigt att vara geografiskt oberoende i sitt arbete. Konsulter som har uppdrag på olika ställen och ska redovisa tid. Redovisningsbyråer som delar jobbet med sin kund. Ekonomiansvariga som behöver komma åt statistik och analyser på styrelsemöten. Ibland kanske man vill kunna ta med jobbet och slutföra det hemma.

Läs mer om Briljants tekniska lösningar