Priser

 

ASP-tjänst Startavgift Avgift/mån
Avgift per företag 1 300 kr 5 0 kr
Avgift per användare (fullständig åtkomst) 200 kr 250 kr
Avgift per användare (begränsad åtkomst) 2 200 kr 200 kr
Avgift per användare (enbart webbåtkomst) 3 200 kr 60 kr
Tillvalstjänster Avgift/mån
Tillgång till Microsoft Excel 4 58 kr
Tillgång till Microsoft Word 4 58 kr
Tillgång till Microsoft Excel och Microsoft Word 4 101 kr
Vid beställning av fler än fem användare finns möjlighet till mängdrabatt. Kontakta våra säljare för offert.
1  Med ”företag” avses kund eller byråklient med möjlighet att nyttja tjänsten.
2  Med begränsad åtkomst avses utvalda rutiner, t ex tidkort, attest, rapporter och analyser.
3  Med webbåtkomst avses tidkort, analyser, rapporter och attest.
4  Avgiften motsvarar licenskostad för Microsoft Excel/Word per användare.
5  Startavgiften avser Briljant ASP. Arvode för installation och särskilda anpassningar kan eventuellt tillkomma. Kontakta våra säljare för mer information.
Ovanstående priser inkluderar inte licensavgift för programvaran Briljant Ekonomisystem. Kontakta våra säljare för prisuppgift.

 

Tillbaka till Start > Molntjänster