Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter

Arbetsgivare kan begära nedsättning av arbetsgivaravgifterna för maximalt 30 av sina anställda för löneutbetalningar som görs under 1 mars till och med 30 juni 2020. Reglerna trädde i kraft den 6 april 2020.  

Arbetsgivaren ska utföra begäran om nedsatt arbetsgivaravgift genom att sätta ett kryss i fält 062 på individuppgiften ”Reducerad avgift först anställd”. Genom att kryssa i fält 062 på individuppgiften kommer ersättningar upp till 25 000 kronor per angiven anställd att ingå i avgiftsunderlaget för enbart ålderspensionsavgift om 10,21 procent.

Detta göras manuellt på Skatteverkets hemsida. Arbetsgivarna skapar alltså AGI-filen som vanligt i Briljant lön (eller Briljant bearbetning) och lämnar in den via Skatteverkets e-tjänst. När filen laddats upp på e-tjänsten öppnar man individuppgiften och markerar fält 062 på de anställda man vill begära nedsättningen för.

Tänk på att även fält 499 (total sjuklönekostnad) på huvuduppgiften eventuellt behöver justeras, detta eftersom fältet i filen innehåller sjuklön inkl. ordinarie arbetsgivargifter men nu gäller ju sänkta arbetsgivaravgifter för de du markerat fält 062 på.

Skatteverket svarar för supportfrågor gällande sin e-tjänst.

Bokför arbetsgivaravgifterna för perioden utifrån den kvittens som visas i Skatteverkets e-tjänst, efter inlämning av AGI filen. Detta eftersom Briljants bokföringsunderlag visar ordinarie arbetsgivaravgifter.