Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter

Arbetsgivare kan begära nedsättning av arbetsgivaravgifterna för maximalt 30 av sina anställda för löneutbetalningar som görs under 1 mars till och med 30 juni 2020. Reglerna träder i kraft den 6 april 2020. För att undvika onödiga omprövningar bör den arbetsgivare som vill ha nedsättning vänta med att lämna arbetsgivardeklaration till dess att reglerna har trätt i kraft. Arbetsgivardeklaration för mars månad ska ha kommit in till Skatteverket senast den 14 april i år.

Arbetsgivaren ska utföra begäran om nedsatt arbetsgivaravgift genom att sätta ett kryss i fält 062 på individuppgiften ”Reducerad avgift först anställd”. Genom att kryssa i fält 062 på individuppgiften kommer ersättningar upp till 25 000 kronor per angiven anställd att ingå i avgiftsunderlaget för enbart ålderspensionsavgift om 10,21 procent.

I dagsläget måste detta göras manuellt på Skatteverkets hemsida. Arbetsgivarna skapar alltså AGI-filen som vanligt i Briljant lön (eller Briljant bearbetning) och lämnar in den via Skatteverkets e-tjänst. När filen laddats upp på e-tjänsten öppnar man individuppgiften och markerar fält 062 på de anställda man vill begära nedsättningen för. Skatteverket svarar för supportfrågor gällande sin e-tjänst.

Om vi kommer till en annan lösning inför kommande månader så lägger vi ut informationen här.

Om man sedan tidigare bokfört sin löneregistrering i Briljant och då med felaktiga arbetsgivaravgifter måste man korrigera bokföringen så att rätt arbetsgivaravgifter bokförs för perioden. Den kvittens som visas i Skatteverkets e-tjänst, efter inlämning av AGI filen, innehåller också summan av de rapporterade arbetsgivaravgifterna. Använd det underlaget för att justera bokföringen av arbetsgivaravgifterna i Briljant.

Behöver omprövning ske (kanske för att man lämnat in AGI-filen för tidigt), sök information på Skatteverkets hemsida eller kontakta Skatteverkets support.