Bokslut och årsredovisning

Bokslutsrutinen i Briljant kan användas både vid årsbokslut och delårsbokslut. Utifrån bokslutsöversikten görs bilagor för respektive balanskonto. Bokslutsposter registreras och påverkar direkt saldona i huvudboken. Kompletta årsredovisningshandlingar kan sedan skapas med ett minimum av arbetsinsats.

Bokslut
Texter till bilagorna kan hämtas från bland annat standardmallar, föregående års bokslut eller specifikation av underkonto. Allt är integrerat med den löpande redovisningen. Beräkningar för skatteskuld sker automatiskt utifrån resultat före skatt. Den som önskar lägger in egna beräkningar. För varje konto kan man göra arbetsnoteringar.

Registrerade bokslutsposter kan tas bort eller ändras och det aktuella resultatet visas fortlöpande. Rapporter tas fram för bland annat balans- och resultatrapporter, kontoanalyser, reskontror. Automatiskt överförs ingående balans vid årsbokslut till nästa år. Bokslutsarbetet kan utföras på extern dator för återföring och uppdatering på huvuddator via tele eller diskett.

Årsredovisning
Kompletta årsredovisningshandlingar kan skapas med ett minimum av arbetsinsats. De flesta uppgifterna till årsredovisningen hämtas per automatik direkt från företagets databaser.

I rutinen väljer man dokument och noter till vänster och gör eventuella kompletteringar i årsredovisningsinformationen till höger. Mitt i bilden ser man årsredovisningsdokumentet och kan där utföra valfria textredigeringar med hjälp av en inbyggd texteditor. Eventuella egna redigeringar kan sparas till nästa årsbokslut och de kan även kopieras till/från andra företag.

Färdiga standardmallar finns för K1, K2 (med/utan VD och/eller revisor) och K3.

De skapade handlingarna kan skrivas ut direkt eller sparas som .rtf eller .pdf.

Vill du veta mer?

Är du sugen på mer information om Briljant. Fyll i nedanstående formulär och klicka på ”Skicka” så återkommer vi till dig så fort vi kan.

    Din intresseanmälan har nu registrerats