Byråplanering

Med Briljants rutin för byråplanering är det lätt att uppfylla kraven som ställs i Reko. Klientansvarig personal planera såväl månadsvisa som årsvisa arbetsuppgifter. I rutinen för byråplanering prickar sedan de anställda av utförda arbetsuppgifter i ett uppföljningsfönster.

För varje arbetsuppgift anges initialer på den som ska utföra arbetet, samt när under perioden det ska utföras och beräknad tidsåtgång. Bildväxling mellan månadsvisa och årsvisa arbetsuppgifter liksom mellan initialer, datum och tid sker med en enkel tangenttryckning. I uppföljningsdelen syns om, när och av vem en arbetsuppgift är slutförd.

För varje arbetsuppgift kan noteringar göras i ett underfönster. Analysfönster visar planeringsläget per anställd och klient.

Byråuppföljning
I byråplanering prickar de anställda av utförda arbetsuppgifter i ett uppföljningsfönster. Innan en arbetsuppgift är utförd visas initialerna på den som ska utföra arbetet. Klarmarkering genom dubbelklick på initial ger dagens datum. Bara de klienter som berörs av aktuell anställd visas. Planerings- och klientansvariga kan dock ta fram alla sina klienter.

Alla bildväxlingar sker med en tangenttryckning. Nya månader och år öppnas automatiskt och avslutade månader rensas. För varje arbetsuppgift kan noteringar göras i ett underfönster.

Behandlingshistorik över utförda arbetsuppgifter per klient och räkenskapsår kan tas fram. För uppföljning kan tider enligt tidrapportering jämföras mot planerade tider.

Vill du veta mer?

Är du sugen på mer information om Briljant. Fyll i nedanstående formulär och klicka på ”Skicka” så återkommer vi till dig så fort vi kan.

    Din intresseanmälan har nu registrerats