Hyresredovisning

Briljants hyresredovisning är utarbetad för att bostadsrättsföreningar, fastighetsförvaltare och andra som arbetar med hyror ska få ett effektivt arbetsverktyg.

Register
Du håller ordning på:

 • Fastigheter, lägenheter, hyresgäster och medlemmar
 • Garage, parkeringsplatser, förråd mm
 • Pantbrev
 • Reparationsfonder
 • Kontrakt för lokaler
 • Överlåtelser

Avisering
Du kan blanda olika typer av avisering, bank- och plusgiroavier av skilda slag eller
fakturor. Aviseringen kan göras samtidigt till alla medlemmar och hyresgäster eller vid olika tidpunkter. Följebrev med specifikation av aviserade avgifter/månader kan skrivas ut. Vid behov hanteras moms, även olika momssatser.

Tillfälliga och nya avgifter kan läggas in och tidsbegränsas. Kan vara praktiskt vid andrahandsuthyrning. Möjligheter för makulering och ändringar av avier finns.

Det finns ett stort antal olika möjligheter att ändra hyrorna. Ändringarna slår igenom nästa gång man aviserar. En översikt över de preliminärt höjda hyrorna eller avgifterna tas fram enkelt.

Inbetalningar
Inbetalningar kan läses in via BG-Max och/eller autogiroinbetalningar eller registreras manuellt.

Reskontra
För varje hyresgäst eller medlem finns en reskontra, där du direkt får en överblick över betalningar och obetalda hyror och avgifter. Du kan snabbt se vad som har aviserats.

Det finns egen rutin för påminnelser. Dröjsmålsräntor kan faktureras vid nästa avisering.

Rapporter
Ett flertal rapporter kan tas fram. Om du har önskemål om andra rapporter går det oftast att ordnas.

 • Register över fastigheter, lägenheter, objekt, hyresgäster och lokaler
 • Kravlista
 • Pantbrev
 • Outhyrda lägenheter och lokaler
 • Bostadsrätter
 • Intäkter om allt uthyrt

Analyser
Analysfunktionen ger en bra översikt över vad som är uthyrt och outhyrt.

Vill du veta mer?

Är du sugen på mer information om Briljant. Fyll i nedanstående formulär och klicka på ”Skicka” så återkommer vi till dig så fort vi kan.

  Din intresseanmälan har nu registrerats