Leverantörsreskontra

Det är snabbt och enkelt att registrera leverantörsfakturor i Briljant. Leverantörsreskontran är helt integrerat med bokföringen. Funktioner för skanning, attest och webbattest finns samt en hel del rationella hjälpfunktioner.

Registrering

 • Skanningsfunktion för att koppla leverantörsfakturabilden till verifikationen direkt vid registrering
 • Attestrutin med preliminär kontering kan användas. Endast attesterade fakturor går vidare för betalning
 • Sökning/registervård leverantörer, konton, projekt m.m
 • Konteringsbegrepp konto, avdelning (kostnadsställe), produkt (kostnadsbärare), projekt, underkonto (ex. vis inventarie) och antal
 • Inköp av inventarier bokas direkt i inventarieregistret
 • Konteringshjälp för representation och inventariebortbokning
 • Analys leverantörsfråga visar tidigare bokföring och betalningar
 • Automatisk beräkning löneskatt, avdragsgill moms på leasing m.m. direkt vid registreringen
 • Rättelserutin med hänvisning till ursprungsverifikation
 • Avstämning och kontroll mot saldobalans, kontoanalys, transaktionsanalys före uppdatering
 • In- och utgående moms på hyror kan periodiseras automatiskt via konton för vilande moms.
 • Valutahantering
 • Periodisering
 • Automatisk betalningsrutin via bank- och plusgiro. Ladda upp filen på bankens Internettjänst eller använd inbyggt sändningsprogram (Bankgiro Link) för bankgirobetalningar via Internet. Hanterar båda svenska och utländska betalningar

Ett flertal rapporter och analyser kan tas fram

 • Saldolista
 • Kundstatistik
 • Obetalda fakturor (Likviditetsanalys)
 • Bokslutsbilaga


Läs mer om: 

Vill du veta mer?

Är du sugen på mer information om Briljant. Fyll i nedanstående formulär och klicka på ”Skicka” så återkommer vi till dig så fort vi kan.

  Din intresseanmälan har nu registrerats