Likviditetsplanering

Likviditetsplanering
Likviditetsplaneringen baseras på resultatbudgeten och likviditetskoder. Den innehåller en långsiktig planeringsfunktion som kallas likviditetsbudget och en kortsiktig funktion som kallas betalningsprognos.

Likviditetsbudget
Med resultatbudgeten som utgångspunkt skapas enkelt en likviditetsbudget uppdelad på olika händelser. Den kan kompletteras med förväntade investeringar och amorteringar. Utrymme finns för att skriva kommentarer till varje post.

Betalningsprognos
För en detaljerad bild av förväntade in- och utbetalningar de närmaste 30 dagarna används Betalningsprognosen. Den skapas utifrån resultatbudgeten samt kund- och leverantörsreskontran men kan även justeras med manuella värden.

Vill du veta mer?

Är du sugen på mer information om Briljant. Fyll i nedanstående formulär och klicka på ”Skicka” så återkommer vi till dig så fort vi kan.

    Din intresseanmälan har nu registrerats