Tidsredovisning

I Briljant tidredovisning håller du reda på personalens tider (debiterbar och ej debiterbar), utlägg, material, kostnader, frånvaro- och övertid, resekostnader mm. Tidkort kan registreras via lokalt tidkort, via molnetlösning och/eller webb. Detta är sedan underlag för fakturering, projektuppföljning, tidsstatistik och kan även importeras till Briljant Lön.

I tidkortet kan du bland mycket annat registrera arbetat tid, frånvaro- och övertid, resekostnader, utlägg, uttag av material som ska faktureras på projekt mm. Registreringen sker veckovis. Varje anställd kan föra sitt eget tidkort eller så väljer du att registrera tiden för flera.

Detta är sedan underlag för fakturering av projekt, tidsstatistik för den anställde och kan importeras till Briljant Lön. Erfarenheten visar att missade timmar i faktureringen och/eller till löneberedningen reduceras när man väljer rapportering via tidkort istället för på papper.

Den anställde kan analysera sina tider direkt i tidkortet.

Attest
Du kan koppla på en attestrutin där varje attestansvarig går igenom tidkorten och godkänner dem innan import till Briljant Projektredovisningen och Briljant Lön.

Integrerat med Briljant Projektredovisning
Tider och kostnader importeras till Briljant Projektredovisning och blir underlag för fakturering och uppföljning av projekt.

Integrerat med Briljant Lön
Du importerar enkelt tider, resekostnader med mera från tidkortet till Briljant Lön.

Vill du veta mer?

Är du sugen på mer information om Briljant. Fyll i nedanstående formulär och klicka på ”Skicka” så återkommer vi till dig så fort vi kan.

    Din intresseanmälan har nu registrerats