Allt du behöver veta om vabruari

Vi är mitt uppe i februari, eller rättare sagt vabruari – en månad då många anställda är hemma för vård av sjukt barn och kanske även själva har sjukfrånvaro. Vi har samlat all information du behöver ha koll på för att kunna administrera VAB-avdrag och sjuklön på bästa sätt.

Bra att komma ihåg är att sedan 2019-01-01 gäller lagen för sjukfrånvaro, som kan hanteras i Briljant Löner. Läs mer i vår instruktion kring karensavdrag här: Briljant Hjälp: Karensavdrag

Se alltid till att du har uppdaterat till den senaste programversionen.

Bra att veta:

  • Briljants vanligaste standardlönearter för löneavdrag vid VAB är 1700 för månadsavlönade tjänstemän, 2700 för månadsavlönade arbetare samt 3700 i kombination med 3970 för timavlönade arbetare.
  • Enligt Briljants standard beräknas Karensavdrag utifrån transaktionshistoriken tre månader bakåt på lönearterna 1010, 2010, 3010 och divideras med antal veckor under samma period. Summan blir då den veckolön (formel V1) som multipliceras med 0,8 och därefter med 0,2 för att få fram Karensavdraget på löneart 1405,2405,3405. Denna uträkning visas i rutin / löneregistrering – F12 – Visa Veckolön. Företagsunika inställningar för detta kan göras under Upplägg Företag / Löner / Sjuklön. Se: Briljant Hjälp: Sjuklön
  • Om företaget har ett kollektivavtal där det står hur beräkningen skall göras, så är det kollektivavtalet som gäller. Frågor om hur karensavdraget ska beräknas besvaras av arbetsmarknadens parter, dvs arbetsgivareföreningar och fackförbund. Vänd dig i första hand till din avtalspart.

Vill du ha hjälp att anpassa dina lönearter kan du vända dig till supporten för att boka en debiterbar konsultationstid. Viktigt att veta är att det inte är Briljant som programvaruleverantör som tolkar företagets avtal, utan du måste veta reglerna enligt avtalet för att Briljantsupporten ska kunna hjälpa dig.

Vi önskar dig en frisk månad!