GDPR

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018.

Läs om GDPR och få information om ditt resp. Briljants ansvar.
Briljants integritetspolicy


Programuppdatering och årsskiftesrutiner

Dags för nytt räkenskapsår, kontrolluppgifter och programuppdatering. Vi har samlat alla information och alla instruktioner i ett enda dokument så att Ni lätt ska kunna förbereda er samt utföra det som krävs.
Läs mer


Snabb och enkel klientredovisning

Allt från löpande redovisning, leverantörsbetalningar till bokslut
och årsredovisning är helt integrerat i systemet.
Läs mer


Vi vet vad tekniska konsulter behöver!

Projektanalys på detaljnivå för att följa projekten och göra ekonomisk uppföljning är bara en av finesserna i Briljant.
Läs vad en av våra kunder tycker

Effektivisera dina rutiner

Briljant arbetar alltid för att göra de administrativa rutinerna så smidiga som möjligt. Till exempel ska ett dokument bara hanteras en gång. Senaste tiden har vi lanserat flera förenklingar.

Webbattest
Vår attest/webbattest underlättar och säkerställer hanteringen av leverantörsfakturor. Vid ankomst skannas de och skickas till attestanter i bestämd ordning. Kommentarer och betalspärrar kan läggas in, man kan se tidigare attesterade fakturor och kontoanalys. Om någon faktura blir liggande hos en attestant kommer en påminnelse för att förhindra dröjsmål.

Webbanalys
Alla som har behörighet kan gå in i webbanalysen och få tillgång till uppgifterna direkt på skärmen eller i mobilen. Designen är helt ny och lättarbetad.

Webbtidkort
Nya webbtidkortet är ett avancerat system med många finesser. Tidrapporter kan registreras dag- eller veckovis eller på det sätt du själv väljer. Behörighetskoder bestämmer vilken information brukaren har rätt till.

Kontakta din återförsäljare som berättar mer om våra nyheter
Briljants kundträffar!

Nu är vår rundtur med årets kundträffar slutförd. TACK alla deltagare. Det är alltid lika roligt och givande för oss att träffa er. Vi hoppas att ni också hade en trevlig och lärorik dag tillsammans med oss. Hoppas vi ses även nästa år.

 

Briljant Ekonomisystem

Är ett svenskt, heltäckande ekonomisystem med full integration i Windowsmiljö eller
via internet i vår ASP-lösning.
Ett kraftfullt verktyg anpassat till branscher där höga krav ställs på redovisning. Mer än 60 000 företag använder idag Briljant.

 
Vår kundtidning Nyslipat skickas numera ut till våra kunder i digital form. Läs det senaste numret nedan och registrera din e-postadress, så att du inte missar kommande utgåvor.

Nyslipat
Tidigare utgåvor
Prenumerera

Briljant söker personal

Gillar du Briljant Ekonomisystem och är serviceinriktad? Då kanske du är intresserad av att arbeta hos oss.
Vi arbetar med försäljning, konsultation, systemanpassningar, utbildning samt program- och tekniksupport.
Du som söker har arbetat i Briljantprogrammet tidigare och har redovisningskunskaper.

Skicka din intresseanmälan och ditt CV till anna.fagerstrom@briljant.se

Stäng fönstret

Snabbväxande busskoncern med koll på ekonomin

Björks & Byberg är en av de största privatägda busskoncernerna i Sverige. De har verksamhet från Västerbotten i norr ner till Östergötland. Koncernen grundades för 51 år sedan, och har de senaste åren genomgått stora förändringar. Genom förvärv och sammanslagningar med andra aktörer är de idag en koncern med 1 700 medarbetare och en omsättning på 1,7 miljarder kronor. På ekonomiavdelningen arbetar 19 personer med allt från löner och löpande redovisning fram till årsredovisningar och deklarationer. Monica Ekerum är ekonomichef och ansvarig för ekonomiavdelningen som är uppdelad med kontor i Västerås och i Docksta.

- När jag började i koncernen 2013 var vi totalt sex personer på ekonomiavdelningen i Västerås och 3 personer i Docksta. Sedan dess har mycket hänt. I och med att vi vuxit genom förvärv har det funnits olika administrativa system i bolaget. För ett par år sedan bestämde vi oss för att vi skulle upphandla ett enhetligt koncernsystem och efter flera analyser och jämförelser bestämde vi oss för Briljant. I vår organisation fanns tidigare erfarenhet av Briljant och flera hade hört gott om detta system. Vi ställde höga krav på att systemet skulle vara effektivt att arbeta i. Där utmärkte sig Briljant bland annat genom synsättet att varje underlag endast ska hanteras en gång. Möjligheterna till djupgående analyser var också ett stort plus samt att det går att göra anpassningar efter de egna behoven vilket är viktigt då vi sköter redovisningen för många olika bolag och avdelningar.

- Vi arbetar med flera olika försystem som vi integrerar med Briljant. Utveckling pågår av vårt egenbyggda system som innebär att varje beställd busstur ska generera en elektronisk faktura och genom integration ska posterna komma in i ekonomisystemet. Vi håller också på att få till integrationer med andra system såsom lagersystem och andra planerings- och faktureringssystem.

- När vi körde igång med Briljant utsåg vi några på kontoret som skulle vara Briljant-ansvariga. De ska vara lite av specialister som övrig ekonomipersonal kan vända sig till om det dyker upp speciella frågor. När de i sin tur behöver hjälp vänder de sig till Briljants support som fungerar bra.

”Det viktiga var att hitta en leverantör som förstår vad i håller på med”

– Vi jobbar under konstant tidspress och det är nödvändigt att ha extremt bra ordning i projekten, säger Magnus Parkler, VD på AQ Arkitekter och ny kund hos Briljant.

På våra kontor i Eskilstuna, Stockholm och Visby är vi totalt 40 anställda som arbetar med bland annat bostäder, lokaler och skolor. Varje medarbetare har ett stort antal parallella projekt på gång och vi har höga krav på att redovisa nedlagda timmar och vad de använts till.

– När vi insåg att vi behövde ett nytt ekonomisystem började vi med att göra en kravspecifikation. Vi ville ha ett webbaserat, integrerat system. Det var centralt att det skulle vara enkelt för medarbetarna att föra tid och dagbok i de olika projekten. Systemet skulle gå att växa i utan ökade administrationskostnader och det skulle vara rimligt framtidssäkert. Därefter inventerade vi marknaden och först när vi bestämt oss för Briljant tog vi referenser för att stämma av att det blev rätt. Det var enkelheten som var det avgörande.

Webbtidkorten är grunden

– Nu har vi kommit igång med tidrapportering och redovisning och räknar med att innan året är slut ska hela implementeringen vara klar. All personal använder webbtidkort för att föra in tid, dagböcker och resekostnader. Strukturen bidrar till att det är lätt att hitta och få en bra översikt. Det är också tacksamt för medarbetarna som nu behöver lägga mindre tid på rapportering men ändå får bättre överblick.

– Hittills är vi mycket nöjda. Vi har kortat tiderna för ekonomihanteringen rejält. Det är enkelt att få ut tidrapporter och fakturaunderlag. Dessutom går faktureringen snabbt. Vår omsättning är 41 miljoner och hela ekonomin sköts av 1½ tjänst.

– Eftersom vi själva inte haft tid att sköta implementeringen har de varit skönt att lägga över ansvaret för att allt ska fungera på Anders Waern och Per Holmqvist på Briljant.

Läs mer om AQ på www.aq-arkitekter.se

Stäng fönstret

Webbattesten underlättar arbetet

Attesthantering av leverantörsfakturor kan underlättas mycket genom att använda Briljants webbattest. Efter att behörighet och attestordning bestämts konteras leverantörsfakturan och skickas iväg. Attestanden kan välja att lägga in kommentarer, göra betalspärrar och även vidarebefordra fakturan utan att attestera. Hen kan också se tidigare attesterade fakturor och kontoanalys.

Webbattesten är helt integrerad i bokföringen och man har alltid full kontroll över var fakturan befinner sig. Den kan användas både i smartphone och på surfplatta. Praktiskt för de som har kontor på olika platser eller reser mycket.

Några redovisningsbyråer har börjat använda webbattesten för att underlätta för sina kunder. Kunderna låter sina leverantörsfakturorna gå direkt till byrån i stället för till en skanningscentral. De slipper se fakturan i pappersformat men har ändå full kontroll. Att lösningen är billigare än många andra alternativ är en extra finess.

Stäng fönstret

Nya regler kring representation

Skatteverket har infört nya regler för representationsavdrag. Olika momssatser för catering, mat och sprit har gjort hanteringen lite besvärlig. Nu införs också schablonberäkningar med olika kostnadsnivåer. Regelverket är omfattande och kan kännas komplicerat för den som ska bokföra.

Vi har utvecklat en suverän rutin i Briljant för beräkning av avdragen för representation. Du fyller i uppgifterna från kvittot och får det automatiskt konterat. Allt för att det ska vara korrekt enligt reglerna och så enkelt som möjligt för dig som bokför.

Stäng fönstret

Bättre överblick med komponentavskrivning i K3

Många inventarier i ett företag består av olika komponenter. Ett hus består bland annat av stomme, fasad och tak. En entreprenadmaskin har kylaggregat och däck. Med de nya K3-reglerna ska varje komponent skrivas av för sig om livslängden för komponenterna är olika.

I Briljants inventarierutin får varje komponent ett nummer, avskrivningstid noteras och koppling sker till den huvudinventarie den tillhör. I registervården får man en bra överblick över inventarien och vad den är bokförd till.

För den som ska lägga över sin inventarieredovisning till komponentavskrivning har vi program som tar gamla transaktioner och bokar över alla transaktioner. Prata med din återförsäljare om fler detaljer.

Stäng fönstret

Specialister på industrirengöring

Corvara är ett rikstäckande företag med två ben att stå på, industriservice och skadeservice. För den tunga industrin inom bland annat massa- och pappersindustrin, kraftbolag och energiverk gör de rent i processerna med bland annat höga tryck. Inom skadeservice är uppdragen att förebygga skador av till exempel brand, fukt och asbest och att sanera och återställa efter inträffade skador. Kunderna finns framförallt bland försäkringsbolag, fastighetsbolag och byggnadsindustrin. Jessica Ahlin är ekonomichef på Corvara.

– Vi har 600 fast anställda från Löddeköpinge i söder till Kiruna i norr. Vårt säte är i Norrköping, men vi har egentligen inte något huvudkontor, berättar Jessica. För ett par år sedan köpte de nuvarande ägarna loss företaget från en större koncern, så nu är vi helt svenskägda. Vår omsättning var 660 miljoner år 2013, och med det tror jag vi är ett av de större företagen som arbetar med Briljant.

Corvara använder hela affärssystemet i Briljant med orderrutin, redovisning, anläggningsregister och löner. Man har valt att arbeta med Briljants internettjänst ASP för att vara oberoende av var de som ska arbeta i systemet befinner sig. Mellan 70 och 100 arbetsledare och tjänstemän registrerar sina projekt i tidkort. För de kollektivanställda är det administratörer som registrerar.

– Det är en stor fördel att allt är integrerat, fortsätter Jessica. På så sätt spar vi tid och säkerheten blir större när varje uppgift enbart ska registreras in i systemet en gång. Jag har tidigare erfarenhet från andra större system men tycker att Briljant är smidigare att arbeta med. Man är inte så beroende av att få hjälp när man vill komplettera med något utan kan själv bygga rapporter, lägga upp internprojekt eller göra andra förändringar.

– Corvara växer ständigt, oftast genom att vi förvärvar andra företag men även med organisk tillväxt. Som mest har vi haft 4-5 bolag i koncernen. Det blir en stor mängd projekt som ska hanteras i Briljant och ibland kan därför svarstiderna bli lite långa.

– Systemet har hög driftsäkerhet tycker jag, men om det är något som krånglar eller som jag behöver ha hjälp med är det lätt att kontakta antingen Laila Johansson, som är återförsäljare, eller Anders Waern, som arbetar med utbildning på Briljant. Till dem kan jag också framföra önskemål om utveckling som jag skulle önska för att det ska fungera ännu bättre.

PS.

Undrar ni över namnet Corvara? Det är en skidort i Italien, där ägarna befann sig när de drog upp riktlinjer för förtaget.


Stäng fönstret

Bokslut och årsredovisning – förnyad och förbättrad

I samband med att nya regelverket i K3 kom har vi gjort omfattande justeringar och förbättringar av programmet för bokslut och årsredovisning.

Alla bokslutstransaktioner du gör sparas med automatik och du kan vara trygg i att alltid ha tillgång till det korrekta underlaget. Du slipper alltså föra tillbaka bokslutstransaktionerna som du behöver om du arbetar med bokslut i ett annat program. En stor fördel inte minst om ni är fera som arbetar med samma klienter. När du ska ta fram årsredovisningen börjar du med att i menyn kryssa för vilka delar som är aktuella för dig att ha med. Texterna redigerar du i den inbyggda texteditorn och de ligger kvar för att användas kommande år. En stor tidsbesparing samtidigt som det är en trygghet i att utseendet inte skiljer sig åt mellan åren. I Briljants ekonomisystem är alla funktioner integrerade med varandra, för att du ska kunna jobba så effektivt som möjligt. Om du inte redan arbetar med bokslut i Briljant föreslår vi att du kontaktar din återförsäljare och beställer en licens så du är klar till kommande bokslutsarbete.

– Vi har arbetat med bokslut i Briljant sedan många år tillbaka, säger Annika Sundh på STOR i Stockholm. Det har alltid fungerat bra, men med alla förändringar ser vi fram emot ett ännu bättre redskap.


Stäng fönstret

Automatisk avstämning av bankkonto

Nu behöver du inte pricka bankkontot manuellt längre! Briljant lanserar möjligheten att stämma av checken automatiskt. En funktion som rationaliserar bokföringsarbetet ännu mer.

Önskemål om automatisk avstämning av bankkonto har funnits en tid hos fera av Briljants kunder. Därför har vi nu utvecklat en helt ny rutin. Du kan pricka av posterna från bankkontoutdraget automatiskt och enkelt skapa nya verifkationer för de poster som ännu inte bokförts.Du hämtar hem kontoutdrag på fl från banken och startar rutinen.

Efter att ha valt period du vill stämma av visar programmet en lista med alla bokförda poster och en parallell lista med alla poster som hämtats från bankkontoutdraget. Med en knapptryckning matchas posterna. De som inte matchats parar du enkelt ihop manuellt.

Om det fnns poster kvar kan du skapa verifkationer direkt genom att klicka på beloppet. Då öppnas bokföringsregistreringen med alla uppgifter förifyllda. När du sparar verifkationen blir den automatiskt avstämd.

För alla med många transaktioner kan den nya rutinen spara mycket tid och skapa ännu bättre förutsättningar för att arbeta effektivt med redovisningen. Det gäller speciellt om du arbetar på redovisningsbyrå med kunder som lämnar material månadsvis. Till att börja med fungerar rutinen mot de fyra stora bankerna. Fler kommer att tillkomma inom kort.


Stäng fönstret