Briljant Hjälp

”Briljant Hjälp” innehåller fullständiga textinstruktioner kring programmets funktioner och registreringsbilder. Klicka här för att komma till våra hjälptexter. Du kan även nå hjälpavsnitten inne i programmet genom att klicka på frågetecknet eller F1.

Instruktionsfilmer:

Aktuellt

Här kan du ta del av aktuella ämnen rörande Briljant.

 • Tillfällig förstärkning av sänkta arbetsgivaravgifter för unga

  Sänkta arbetsgivaravgifter för unga
  Sedan tidigare har riksdagen fattat beslut som innebär att för unga mellan 19 – 23 år är arbetsgivaravgifterna lägre. Under januari 2021 till mars 2023 har dessa sänkts till 19,73 procent på ersättningar upp till 25 000 kronor. På ersättningar över 25 000 kronor betalas avgifter som vanligt med 31,42 procent. Briljant är anpassat till detta.

  Tillfällig förstärkt sänkning
  Under perioden juni, juli och augusti 2021 har det funnits en tillfällig förstärkning i form av en ytterligare nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga mellan 19-23 år. Den förstärkta nedsättningen innebar att för ersättning som utgetts under perioden så skulle endast 10,21 procent betalas. Detta på ersättningar upp till 25 000 kronor. På ersättningar över 25 000 kronor skulle avgifter betalas som vanligt med 31,42 procent. Briljant har varit och är fortfarande anpassat till detta under just den angivna perioden.

  Återgång till normalt sänkta arbetsgivaravgifter för unga
  Den tillfälliga förstärkningen av de redan nedsatta arbetsgivaravgifterna för unga gäller inte längre från och med löneutbetalningar med september-datum. Briljant är automatiska anpassat till detta och därmed gäller på nytt 19,73 procent på ersättningar upp till 25 000 kronor och på ersättningar över 25 000 kronor gäller 31,42 procent.

  Läs mer på Skatteverkets hemsida.

 • Framtidsspaning: Ny nordisk betalningsinfrastruktur

  För att möta bankernas kunders behov och efterfrågan av nya produkter och tjänster inom betalområdet planeras för en ny nordisk betalningsinfrastruktur i Sverige, Danmark och Finland. Den nya infrastrukturen för betalningar ska skapa bättre förutsättningar för innovation och utveckling av nya betalprodukter och betaltjänster. För bankernas kunder innebär det förenklad hantering av gränsöverskridande betalningar och tillgång till nya innovativa betalningslösningar på sikt. För bankerna är fördelarna exempelvis lägre drift-, underhålls- och utvecklingskostnader när det blir färre clearingsystem samt internationella standardiserade format.

  Bankerna på den svenska betalmarknaden behöver anpassa existerande betalprodukter och/eller ta fram nya. Den nya planerade betalningsinfrastrukturen kommer att ersätta Bankgirosystemet och Dataclearingen. Framåt kommer en utfasningsprocess att startas av respektive bank, där de flesta kommer inleda arbetet under 2020. Ambitionen är att den första transaktionen i den nya betalningsinfrastrukturen kommer att genomföras under år 2021 men varje land kommer att ha en egen transformationsplan. I Sverige planeras transformationen att inledas 2021 med Credit Transfer och beräknas pågå minst till år 2023. Klicka här för mer information.

  Briljant för en nära dialog med bankerna kring denna utveckling, och kan på så vis följa med och anpassa Briljant utifrån förändringarna som sker. Om din bank uppmanar dig att byta filtyp eller sätt att sända dina betalfiler kan du läsa mer om hur du gör inställningarna i Briljants leverantörsbetalningsfiler här och i Briljants lönebetalningsfiler här.

   

 • Tillfällig rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher

  Regeringen har beslutat om ett tillfälligt stöd till hyresvärdar som har gett rabatt på fasta lokalhyreskostnader till hyresgäster i utsatta branscher. Stödet söks av hyresvärden. Stödet administreras av länsstyrelserna https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/samhalle/planering-och-byggande/stod-for-sankta-hyror-i-utsatta-branscher.html

  Skatteverket har kommit med ett förtydligande kring fakturering av nedsatt hyra med statligt stöd i och med att momsen ska baseras på nedsatt hyra + bidrag. https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2020.4/321570.html

  Om den fasta grundhyran är 8000 (ex moms), nu tillfälligt sänkts till hälften (4000), och med ett bidrag på en fjärdedel (2000) så kommer momsen baseras då på den sänkta hyran (4000) + bidraget (2000). Kunden ska alltså betala 4000 kr + momsen på 6000 kr dvs. 1500 kr = 5500 kr

  I Briljant så krävs inga uppläggsändringar utan man löser detta genom att man registrerar en momspliktigt rad med bidraget i plus och en icke momspliktig rad med bidraget i minus.

  Exempel på hantering i Briljants fakturering:

  Nedsatt Hyra 4000 kr (ange momskod 1)

  Statligt bidrag 2000 kr (ange momskod 1)

  Statligt bidrag -2000 kr (ange momskod 0)

  Netto = 4000 kr

  Moms 25% på 6000 = 1500 kr

  Att betala = 5500 kr

 • Korttidsarbete

  Regeringen har beslutat om möjlighet till korttidsarbete. Det innebär att arbetsgivare kan minska de anställdas arbetstid och få stöd från staten för att täcka stora delar av lönekostnaden. Det är företagets ansvar att ta reda på alla regler och vad som gäller för det specifika företaget. Mer information om reglerna finner du hos Tillväxtverket

  I nedanstående instruktion finner du tre alternativa registreringsmetoder för löneberedningen.

  Klicka här för att ladda ner registreringsinstruktionen.

  Efter en tid är det dags att lämna in en avstämning till Tillväxtverket. Det är företagets ansvar att ta reda på vad avstämningen skall innehålla. Klicka här för att läsa Tillväxtverkets information om avstämningen.

  I nedanstående instruktion finner du information om hur du letar fram avstämningsuppgifterna.

  Klicka här för att ladda ner avstämningsinstruktionen.

 • Regeringens beslut om slopat karensavdrag och ansvar för sjuklönekostnader

  Regeringen har beslutat att tillfälligt slopa karensavdraget. Arbetsgivaren gör karensavdrag som vanligt i löneberedningen. Arbetstagaren ansöker om ersättningen via Försäkringskassans e-tjänst på Mina sidor.

  Regeringen har beslutat att arbetsgivare ska få ersättning av staten för sjuklönekostnader. Arbetsgivaren rapporterar in sina sjuklönekostnader som vanligt i samband med arbetsgivardeklarationen. Ersättningen till arbetsgivaren sker sedan i form av kreditering på skattekontot.

  I dessa turbulenta tider så är det viktig att man som företagare själv tar ansvar för att på olika myndigheters webbsidor leta fram rätt information. Här några förslag på myndighetssidor:

  Försäkringskassan

  Regeringen

  Arbetsmiljöverket

 • Allmänt om personuppgifter i Briljant Ekonomisystem

  Vi har samlat information och våra instruktioner i ett dokument. Vi beskriver ansvarsfördelning, registerhantering, tekniska fakta, säkerhet mm.

  Klicka här för att komma till dokumentet.

 • Personuppgiftsbiträdesavtal för er som använder molntjänsten Briljant ASP

  Personuppgiftsbiträdesavtalet för Briljant ASP har uppdaterats. Innehållet är samma som tidigare, bortsett från punkt 10 "Ansvarsbegränsning" som har tagits bort och ersatts av punkt 10 "Dataskyddsförordningen (GDPR)".

  Klicka här
   för att ta del av avtalet, som gäller fr.o.m. 2019-01-07.

   

Fjärrhjälp

Klicka på någon av dessa länkar när vi ber att få koppla upp oss mot din dator.

Briljant ASP

Vår molnlösning Briljant ASP ger dig möjligheten att använda Briljant Ekonomisystem var du än befinner dig. Luta dig tillbaka och låt Briljant ta hand om servrar, programinstallationer, uppdateringar och underhåll av ekonomisystemet.

Aktuellt

Här kan du ta del av våra nyheter och aktuella ämnen rörande Briljant.

Briljants filarkiv

Används endast på uppmaning av och i samråd med din återförsäljare/support i speciella ärenden.