Bifoga dokument till din faktura

Visste du om att du med hjälp av Briljant Ekonomisystem kan koppla önskade bilagor direkt till dina fakturor? Ta del av nedan guide som förklarar hur du går tillväga.

Om fakturan ska skickas som e-faktura via BGC Invoice eller Svefakt så följer bilagan med vid sändningen (för mer info om e-faktura, se Upplägg företag / Fakturering / export av e-fakturor / BGC Invoice alternativt Upplägg företag / Fakturering / export av e-fakturor / Svefakt på Briljants hjälpsida). För att koppla bilaga, ta fram aktuell faktura på skärmen, välj F12 / koppla bilaga till faktura / klicka på ”Lägg till” och sök upp bilagefilen.

Om flera bilagor önskas kopplas till samma faktura
Flera bilagefiler kan kopplas till en faktura. Vid projektfakturering kan samtliga bilder från de lev.fakturor och andra utlägg som har vidarefakturerats på fakturan kopplas genom att trycka på ”Lägg till lev.fakt”. Kopplad bilaga kan tas bort genom att markera filen och sedan klicka på ”Ta bort”. Stäng bilden med ”Ok.”

Finns bilagor redan kopplade till aktuell faktura markeras F12-knappen med gul bakgrund och menyvalet blir för-bockat, i menynamnet anges även antalet bilagor.

Fakturaformat och storleksbegräsningar
På grund av begränsningar i olika fakturaformat och mejlsystem har vi lagt in storleksbegränsningar för bifogade filer (inkl. fakturans storlek). Beroende på hur den aktuella kundens fakturor ska levereras gäller olika storleksbegränsningar.

För Svefaktura gäller 5 MB om inget annat anges i Upplägg Företag/Fakt/E-fakturor/Svefaktura. För BGC Invoice gäller 1 MB. För övriga fakturor gäller 10 MB om inget annat anges i Inställningarna för E-post under antingen Installation/Övrigt/Avancerat eller Företagsupplägg/Övrigt eller Gemensamt upplägg/Övrigt.

Koppla transaktionsutskrift till fakturan
En PDF-utskrift av befintlig lista skapas med namnet ”Fakturaspecifikation {fakturanummer} {fakturadatum}.pdf” och kopplas som bilaga till fakturan. Ange sedan Shift/F11 för val av skrivare om annan skrivare/teckensnitt än standardskrivaren (logisk skrivare 1) önskas.