Tillfällig rabatt på hyreskostnader i utsatta branscher

Regeringen har beslutat om ett tillfälligt stöd till hyresvärdar som har gett rabatt på fasta lokalhyreskostnader till hyresgäster i utsatta branscher. Stödet söks av hyresvärden. Stödet administreras av länsstyrelserna https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/samhalle/planering-och-byggande/stod-for-sankta-hyror-i-utsatta-branscher.html

Skatteverket har kommit med ett förtydligande kring fakturering av nedsatt hyra med statligt stöd i och med att momsen ska baseras på nedsatt hyra + bidrag. https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2020.4/321570.html

Om den fasta grundhyran är 8000 (ex moms), nu tillfälligt sänkts till hälften (4000), och med ett bidrag på en fjärdedel (2000) så kommer momsen baseras då på den sänkta hyran (4000) + bidraget (2000). Kunden ska alltså betala 4000 kr + momsen på 6000 kr dvs. 1500 kr = 5500 kr

I Briljant så krävs inga uppläggsändringar utan man löser detta genom att man registrerar en momspliktigt rad med bidraget i plus och en icke momspliktig rad med bidraget i minus.

Exempel på hantering i Briljants fakturering:

Nedsatt Hyra 4000 kr (ange momskod 1)

Statligt bidrag 2000 kr (ange momskod 1)

Statligt bidrag -2000 kr (ange momskod 0)

Netto = 4000 kr

Moms 25% på 6000 = 1500 kr

Att betala = 5500 kr