Briljant Ekonomisystem – en viktig del i Teampipes digitaliseringsresa

Letar du efter svetskompetens inom unika miljöer? Teampipe, det Uppsalabaserade företaget besitter kunskap inom avancerad svetsning och har varit aktiva i cirka 16 år. Numera är Teampipe en del av Instalco, den ledande installatören inom el, vs, ventilation och kyla. Som en del av skiftet övergick Teampipe från manuell hantering, till digital ekonomihantering, ett byte som har effektiviserat vardagen för alla anställda.

Teampipe
Teampipe slog upp sina dörrar 2008 i Uppsala för att erbjuda tjänster inom avancerad svetsning. Företaget levererar produkter av högsta kvalitet för att möta de specifika behoven inom byggbranschen, kraft-, läkemedels- och livsmedelsindustrin, vilket innefattar avancerad svetsning till känsliga miljöer. I dag består de av närmare 40 anställda och ingår sedan årsskiftet i den nordiska koncernen Instalco.

Att gå från manuellt till digitalt
Teampipes övergång till Briljant Ekonomisystem markerade en viktig milstolpe i företagets utvecklingsresa. I stället för det tidigare manuella systemet med handskrivna lappar och Excel, erbjuder nu det digitala systemet, i form av Briljant, en smidigare och mer effektiv vardag för både medarbetare och ledning.

– Det underlättar vardagen väldigt mycket att jobba digitalt i stället för analogt. I dag behöver vi inte sätta oss ner på en fredag och skriva ner våra timmar på en lapp, utan nu sker processen på ett mer smidigt och effektivt sätt, säger Joakim Lundberg, ansvarig för inköp och dokumentation vid Teampipe.

Joakim belyser den omfattande och komplexa karaktären hos Briljant Ekonomisystem och betonar vikten av att förstå programmet väl. I dagsläget använder Teampipe ekonomisystemet till tidsskrivning, ankomstregistrering av leverantörsfakturor och fakturering. Ju mer Joakim använder systemet, desto fler användningsområden upptäcker han, som att exempelvis göra olika typer av analyser.

– Systemet är väldigt smidigt och användarvänligt med många bra funktioner. Vi har dessutom fått ett betydande stöd från både supportteamet och kundansvarig. De har varit väldigt hjälpsamma och pedagogiska, vilket har gjort det lättare för oss att sätta oss in i systemet, berättar Joakim.

I en framtida expansionsfas
Med sin position inom en nischad bransch ser Teampipe fram emot att dra nytta av samarbetet inom Instalco för att utforska fler möjligheter. Genom att samarbeta inom koncernen hoppas Teampipe kunna expandera till nya geografiska områden och nå en bredare kundbas i framtiden. Teampipe ser även positivt på att fortsätta använda Briljant Ekonomisystem för att stödja sina framtida ambitioner och mål. Vi på Briljant ser fram emot att vara med på Teampipes fortsatta resa.