Robot möjliggör automatiserad leverantörsfakturahantering

Det finns många bra men ibland också dyra skanning- och tolkningssystem på marknaden. Briljant erbjuder nu en prisvärd och enkel lösning för att automatisera ditt och dina klienters leverantörsfakturaflöde.

Få tillgång till följande funktioner:

  • Skanna leverantörsfakturor själv eller låt leverantörerna skicka fakturorna till en specifik mejladress så att de läses in i Briljant automatiskt.
  • Starta leverantörsfakturarutinen och låt en robot (AzoraOne) tolka leverantörsfakturabilden. Kontrollera tolkad information och justera vid behov eller godkänn direkt.
  • Leverantörsfakturabilden finns lagrad och kopplad till verifikationen i Briljant.
  • Om attestfunktionen finns påkopplad attesterar ansvarig person (eller attestkedja) fakturan och slutligen går den till betalning.

Med AzoraOne skickas leverantörsfakturabilden till en robot som lär sig tolka innehållet i leverantörsfakturan (så kallad self learning automation). Användaren påverkar även själv tolkningen genom att registrera korrekt information från bilden och på så sätt fylla på robotens tolkningshistorik, vilket hela tiden gör tolkningen bättre och bättre. I normala fall räcker det med en registrerad faktura för att roboten ska hitta all information när samma leverantörs faktura dyker upp nästa gång.

Klicka här för att kontakta din återförsäljare för prisuppgift och startinstruktioner.