Briljantexperterna tipsar om nyckeltalsanalys

Nyckeltal används för att med några få värdemätare överblicka ett företags ekonomiska situation och utveckling. Nyckeltalsanalysen i Briljant baseras på de grundnyckeltal och tilläggsnyckeltal som definieras i ”BAS Nyckeltal”. Man bör begränsa analysen till de mest intressanta nyckeltalen för den aktuella branschen och för det aktuella företaget. Det finns även möjlighet att importera jämförelsevärden för aktuell bransch och företagsstorlek från SCB.

Läs mer om hur analysen startas och fungerar nedan.

Nyckeltalsanalysen startas via Företagsupplägg / Redov / Nyckeltalsanalys . Här anger man vilka nyckeltal man önskar få med i analysen. I hjälptexten (tryck F1) finns en förteckning över de grund- och tilläggsnyckeltal som finns att tillgå.

Nyckeltalsanalysen tas sedan fram under Bearbetning / Analys / Nyckeltalsanalys .

Värdet och nyttan av analysen kan öka om jämförelsevärden för aktuell bransch och företagsstorlek tas med i analysen. Aktuella jämförelsevärden i form av en Excelfil kan hämtas från SCB och läsas in i Briljants nyckeltalsanalys. Hämta filen och spara ned den på valfritt ställe. Via SCB finner ni instruktioner för hur filen kan begränsas beroende på företagsstorlek mm, före inläsningen i Briljant. Läs sedan in filen via F9 inne i Briljants nyckeltalsanalys.

Analysen visar årets värde, föregående års värde samt eventuell branschjämförelse.

I systemets rapportgenerator finns stora möjligheter till att även skapa egna nyckeltal. Dessa kan redovisas i befintliga eller nya rapporter/analyser och diagram. Kontakta din lokala återförsäljare för att få hjälp med att definiera behovet av egna nyckeltal samt att implementera de i befintliga eller nya rapporter/analyser och diagram.