Briljants projektprognos ger möjlighet till anpassningsbara förkalkyler

Vill du kunna följa upp hur ditt projekt går i förhållande till förkalkyl/prognos? Jobbar du med successiv vinstavräkning (SVA)? Då vill vi tipsa om Briljants projektprognos! En funktion där du kan göra prognoser månadsvis, kvartalsvis eller med den frekvens som du önskar.

Briljant anpassar funktion och prognosbild utifrån den nivå som behövs för att du ska få en så bra uppföljning som möjligt. I bilden lägger du in Förkalkyl/beställning och sen en kolumn per prognos. Även utfall till och med vald period visas. Se ovanstående bild som exempel.

Varje prognos sparas så du kan se vad som har ändrats under projektets gång. Kolumnerna kan enkelt exporteras till Excel eller skrivas ut.

Vi har två behörighetsnivåer; en som kan lägga in prognoser och en som båda kan lägga in prognoser och attestera alla prognoser.

När prognosen är attesterad så hämtas siffrorna in till analyser som används för projektuppföljning. Vi har många företag som även hämtar in prognoserna för att räkna fram företagets SVA.

Du är varmt välkommen att höra av dig till kundansvariga om detta skulle kunna vara en funktion för ditt företag!

Kontaktuppgifter till Briljants kundansvariga hittar du här.