Det behöver du veta om obligatorisk e-faktura till offentlig sektor

Från den 1 april 2019 är det lag på att alla leverantörer till offentlig sektor ska skicka fakturor som elektronisk faktura (e-faktura) och att alla offentliga organisationer måste kunna ta emot dem. Lagkravet, i Sverige PEPPOL BIS Billing 3, gäller för alla offentliga upphandlingar som har påbörjats efter den 1 april 2019. Offentliga upphandlingar som påbörjats innan detta datum omfattas inte retroaktivt av lagen.

Klicka här för mer information.

Vad innebär detta för Briljant-användare?

  • Om du använder Briljant och är leverantör till offentlig sektor och därmed behöver kunna skicka e-faktura i formatet PEPPOL BIS Billing 3:
    Kontakta den operatör/fakturaväxlare som har hand om förvandlingen av dina kundfakturor, skapade i Briljant, för att kontrollera att de kan leverera e-fakturorna i rätt format.
  • Om du använder Briljant och är en offentlig organisation som måste kunna ta emot e-fakturor i formatet PEPPOL BIS Billing 3:
    Kontakta den skanning/tolkningsleverantör som har hand om ditt inflöde av leverantörsfakturor till Briljant och kontrollera att de kan hantera inkommande fakturor i det formatet.