Digital inlämning av årsredovisning för regelverket K3

År 2019 öppnade Bolagsverket upp möjligheten för aktiebolag som följer regelverket K3 att lämna in årsredovisningen digitalt. För att kunna göra det måste företagen ha en programvara som stödjer detta. Det kan handla om ett bokföringsprogram, skatteprogram eller annan mjukvara.

Sedan en tid tillbaka stödjer Briljant Ekonomisystem detta. För att kunna göra en digital inlämning enligt K3 måste företagen använda standard styrtabell för K3 – 9740, samt standard rapportplaner för balansräkning, resultaträkning och kassaflödesanalys.

Läs mer om detta i vårt hjälpsystem.