Engångsskatt

Nytt för i år är systemets hantering av Engångsskatt. När man använder lönearter som har E för engångsskatt i löneartsregistret så krävs det att man fyller i fältet ”Engångsskatt (%)” i Personaluppgifterna. Om man inte vet vilken procentsats man skall fylla i så kan man använda sig av en hjälpfunktion som återfinns via ”Löner / Övrigt / Engångsskatt”. Funktionen hjälper till att räkna ut personalens årslön samt visa föreslagen procentsats enligt Skatteverkets uträkning. Varje gång en löneart som har E används i löneregistreringen kommer en ny löneart 9011 avdragen engångsskatt visas vid avslutsberäkningen (*). Löneart 9010 visar som vanligt avdragen preliminärskatt. På lönebeskeden kommer lönearterna 9010 och 9011 synas och summa ”Avdragen skatt” är summan av all avdragen skatt. Här finner du hjälpavsnittet.

Observera att Skatteverket uppdaterade engångsskattetabellen på nytt i början av januari så om du redan använt hjälpfunktionen via ”Löner /Övrigt / Engångsskatt” enligt ovan så bör du köra den en gång till, efter att ny programversion är installerad. Kör du Briljant via vår ASP så kan du redan nu köra hjälpfunktionen på nytt. Kör du Briljant i egen miljö så inväntar du jordgloben uppe till höger i programmet och utför sedan programuppdatering. Efter det kan du köra hjälpfunktionen på nytt.