Export till Excel

Ibland finns behov av att ta ut analyser och rapporter till Excel för att analysera, sammanställa och dela information. Tillvägagångssättet skiljer sig lite åt beroende på vart i programmet du befinner dig. Nedan går vi igenom dem var och en för sig.

Har man behov av regelbunden export av redovisningsinformation till Excel kan detta ske via bearbetning/övrigt/Export av Excel-fil.  Innehållet i exportfilen styrs med hjälp av programmets standard-rapportplaner eller med hjälp av specialanpassad rapportplan. Din återförsäljare kan med fördel också hjälpa dig att skapa färdiga rapport och analyser inne i programmet så att du helt slipper exportera redovisningsinformationen till Excell.

Rapporter
Valfri rapport kan lagras som en txt- eller Excel-fil. Filen kan styras till valfri katalog och döpas fritt. Du dubbelklickar för att välja den rapport du vill spara ner och trycker på F6 i menyraden/skriv Excel-fil (txt). Välj var du vill lagra filen, döp filen och sätt ”filformat” till ”Excelfiler *.xlsx”.

Analys
För att spara en analys till Excel kan man gå till väga på två olika sätt. Det absolut enklaste är helt enkelt att markera den information man vill ha och högerklicka och välj klipp ut. Gå sedan till Excel och välj klistra in.

Man kan också hålla nere shift tangenten samtidigt som man trycker på F10 i menyraden för att sedan välja skrivare 101 – skapa txt-fil för till exempel Excel. Filen kan precis som under rapporter styras till valfri katalog och döpas fritt. Filformatet ska sättas till ”Excelfiler *.xlsx”.

Diagram
Under Diagram kan Excelblad exporteras till en befintlig Excelbok samtidigt som programmet går över till Excel. Bladets rader och kolumner byggs upp med hjälp av vår rapportgenerator vilket ger en stor möjlighet att anpassa rapporternas utseende och funktion.

Register
Under bearbetning/registervård finns alla register i programmet. Det kan vara t.ex. kundregister, inventarier, leverantörer och mycket annat. Om du önskar exportera innehållet i ett register till exempelvis Excel så kan du kika på en instruktionsfilm här: http://help2.briljant.se/11727/default/7181

Briljants rapportgenerator är mycket kraftfull och flexibiliteten är stor. Har man önskemål om anpassningar eller behov av en rapport eller en analys som inte finns som standard så kontaktar du din lokala återförsäljare för assistans.