Få helhetsbild av alla underlag till ett projekt

Nu finns en ny funktion i Briljant för att få ut samtliga underlag som är kopplade till ett projekt. Du kan nu enkelt skapa en PDF-fil med bilder på alla eller ett urval av transaktionerna som visas i en analys.

Tidigare behövde du klicka dig in på varje enskild transaktion för att kunna se och skriva ut kopplade bilder, men nu kan du alltså ta fram bilderna för alla eller ett urval av transaktionerna direkt från projektanalysen. Detta fungerar även i alla andra typer av analyser, alltså inte bara projekt, som listar transaktioner.

Så gör du:
I alla analyser som innehåller en lista av transaktioner kan du via F12 välja ”Skriv ut kopplade bilder” för att skriva ut eller spara till PDF. (Håll inne Shift när du går in i menyn för skrivarval.) Du kan också markera ett urval av transaktioner och då skriva ut dem på samma sätt.