FOS – Fråga Om Skatteavdrag 

Förut skickade man in en frågefil till Skatteverket om FOS och laddade sedan hem och läste in en svarsfil. Numera sker kommunikationen med Skatteverket gällande FOS helt automatiskt via vårt nya API (Application Program Interface). Man skickar alltså inte in eller hämtar hem några filer utan allt sker direkt via ”Löner / Övrigt / FOS / hämta uppgifter” Här finner du hjälpavsnittet.