Framtidsspaning: Avskaffning av bank- och plusgiro

De flesta av Sveriges större banker jobbar just nu på en framtida infrastruktur kallad Future Payment Infrastructur (FPI), som handlar om att avskaffa bank- och plusgiro för att istället övergå till att göra konto till kontobetalningar. Tanken är även att möjliggöra realtidsbetalningar.

Vad innebär detta?
Framåt kommer en utfasningsprocess att startas av respektive bank, där de flesta kommer inleda arbetet under 2020 eller senare. Inget slutar alltså att fungera under 2019, men bankerna kommer successivt sluta att aktivt sälja dessa tjänster.

Briljant för en nära dialog med bankerna kring denna utveckling, och kan på så vis följa med och anpassa Briljant utifrån förändringarna som sker.