Framtidsspaning: om bankernas framtida infrastruktur

De flesta av Sveriges större banker jobbar just nu på en framtida infrastruktur kallad Future Payment Infrastructure (FPI). Visionen är att sammanföra 27 miljoner människor (P27)  i den nordiska regionen gällande betalningar.

Briljant bevakar naturligtvis noga marknaden genom en nära kontakt med både bankerna samt Svenska bankföreningen. Vi kommer löpande anpassa systemet så fort det blir nödvändigt. Om din bank uppmanar dig att byta filtyp redan nu eller ändra sätt att sända dina betalfiler på kan du läsa mer om hur du gör detta i Briljants leverantörsbetalningsfiler här och i Briljants lönebetalningsfiler här.

Läs mer om allt detta under menyn ”Framtidsspaning: ny nordisk betalningsinfrastruktur” i Briljants kundportal.

Är du nyfiken kan du även läsa mer här: