Hallå där återförsäljarna

Återförsäljarna på Briljant arbetar långsiktigt med kunder, bygger relationer och ger det där lilla extra. Det gäller att vara nyfiken, ställa frågor och använda sin egen kunskap inom området. Här har vi ställt ett par frågor till återförsäljarteamet för att du ska få lära känna dem lite bättre.

Vilka är återförsäljarna på Briljant?
Återförsäljarna på Briljant är ansiktet utåt mot kunderna. Vi jobbar med att gå in och titta på företaget som helhet och hur vi kan få till ett bra flöde. Vi har en kontinuerlig och bra kontakt med våra kunder vilket gör att när de hör av sig till oss så vet de att de kommer få prata med någon de känner och tidigare varit i kontakt med. Eftersom vi arbetar inom olika områden är stor del av jobbet självständigt, men trots det ser vi till att träffas för gemensamma utbildningar, prata om nyheter och vad som kommer framåt.

Vad är utmanande med rollen som återförsäljare?
En utmaning med återförsäljarrollen är att den är så pass komplex. Du ska kunna allt från en liten detalj till att ha koll på ett börsnoterat företag och dess redovisningsutmaningar. Du behöver kunna jobba med allt från grävmaskinistens lilla företag till en stor koncern med tio företag under sig. Nu har vi dessutom gått över till allt mer digitalt arbete vilket är en utmaning i sig. Vi är vana vid att åka ut och träffa kunder men nu sker den kontakten istället via Teams. Men kriser betyder utveckling och det digitala skapar många nya möjligheter.

Vad är det bästa med att vara återförsäljare på Briljant?
Det bästa med jobbet som återförsäljare är såklart den nära kontakten med kunder. Det är ett ständigt utvecklande arbete där vi hela tiden måste dra nytta av vår tidigare kunskap för att kunna ge kunderna optimala lösningar i Briljant som blir till bra beslutsunderlag och uppföljningar.