Hallå där, Briljant-grundarna!

Briljant Ekonomisystem är utvecklat i Sverige av personer med bakgrund från redovisning, revision, ekonomi och administration. Vi har varit verksamma sedan 1994 och är idag 35 personer i företaget. Mer än 60 000 företag sköter idag sin redovisning i Briljant. För att du ska lära känna Briljant Ekonomisystem – från norr till söder, öst till väst samt bolagets alla delar lanserar vi nu en artikelserie som vi kallar för ”Hallå där”. Vi satte oss ned med grundarna av Briljant Ekonomisystem för att höra mer. 

Vilka är grundarna av Briljant?
Eftersom Briljant är en organisation så finns det lite olika bolag, men grundarna till själva utvecklingsbolaget var till en början Lasse Hansson, Åke Hansson och Anders Hansson. Första året satt de hemma i respektive hem eftersom de inte hade något kontor. Det bör tilläggas att det inte bara var Lasse, Åke och Anders som grundade Briljant utan alla som var med vid starten bidrog till utvecklingen av system och organisationen.

Hur har utvecklingen sett ut?
Det har hänt jättemycket. Själva systemet har gått från att bara kunna köras lokalt på en dator, till att köras i ett lokalt nätverk, till en molnlösning. Först var återförsäljarnas uppgift att sköta införsäljning, installation och support av systemet, men så småningom dök det upp ett behov av att ha ett gemensamt supportbolag. Från början var det bara tre personer i utvecklingsbolaget och idag är det 12.

Hur ser företagskulturen ut?
När man tittar på vilka som startade företaget och vilka som är kvar nu ser man att det är många familjer som ligger i grunden. Idag består Briljant av flera bolag där nästa generation inom familjerna har tagit över. Även om det inte är ett familjeföretag längre så har den familjära kulturen haft en stor påverkan på hur hela organisationens sammanhållning ser ut.

Vad är det mest utmanande med jobbet på Briljant?
Den största utmaningen är att ständigt hänga med i utvecklingen och omvärlden och att förändra ett stort system utefter det. Sen är det såklart utmanande, men också inspirerande, att ta fram produkter som kunderna blir nöjda med.