Hallå där programutvecklarna

Programutvecklarna på Briljant förbättrar och förfinar systemet och skapar nya funktioner, ofta utifrån önskemål från kunder. De fungerar även som Back End-support och jobbar med olika utredningar. Här har vi ställt ett par frågor till programutvecklarna för att du ska få lära känna dem lite bättre.

Vilka är Programutvecklarna på Briljant?
Ett glatt och kompetent gäng! En brokig samling av olika personligheter med olika kompetenser som tillsammans kan åstadkomma, om inte underverk så i alla fall ett väldigt bra ekonomisystem. Vi har en väldigt bra sammanhållning och även under den rådande pandemin har vi bra kontakt med varandra även om det just nu är på distans. Vi jobbar nog vanligtvis som de flesta andra företag, vi träffas då och då och har olika aktiviteter.

Hur ser en vanlig arbetsdag ut?
Det finns ingen ”vanlig arbetsdag” egentligen och det är ju också lite av tjusningen, men det finns i alla fall vissa mönster. Dagen börjar med att man tittar igenom sin mailkorg för att se om något inträffat sedan föregående dag. Detta kan ju sedan styra resten av dagens arbete. Det kan exempelvis vara brådskande supportärenden eller frågor som måste besvaras. Men om inga brådskande ärenden dyker upp så tar man itu med de utvecklingsprojekt man sitter med för närvarande. Sedan kan ju saker dyka upp under dagen.

Vad kan vara en utmaning med jobbet som programutvecklare?
Systemutveckling handlar ofta om att ställas inför uppgifter där man kanske aldrig gjort något liknande och till en början inte har en aning om hur problemet ska lösas. Sådant är ju självklart alltid utmanande, men samtidigt roligt och stimulerande. Det är den utmaningen som gör att vi tycker om vårt jobb.

Vad gör programutvecklarteamet speciellt?
Det råder en prestigelöshet bland gänget och det är högt i tak. Man känner en stor trygghet i att man alltid kan luta sig mot de andra i situationer där en själv kanske inte räcker till, och sådana dyker ju faktiskt alltid upp förr eller senare. Det som är speciellt med teamet är nog att vi ännu inte har sett ett problem som teamet inte kunnat lösa tillsammans.