Hantera vabruari på bästa sätt

Vi är mitt uppe i februari, eller rättare sagt vabruari – en månad då många anställda är hemma för vård av sjukt barn men kanske även själva har sjukfrånvaro. Vi har samlat all information du behöver ha koll på för att kunna administrera VAB-avdrag och sjuklön på bästa sätt.

Bra att komma ihåg är att från och med 19-01-01 gäller den nya lagen för sjukfrånvaro, som kan hanteras i Briljant Löner. Läs mer i vår instruktion kring karensavdrag här: http://help2.briljant.se/9568/default/6829 Se först till att du har uppdaterat till den senaste programversionen.

Bra att veta:

  • Briljants standardlönearter för löneavdrag vid VAB är 1700 för tjänstemän, samt 2700 och 3700 för arbetare.
  • Enligt Briljants standard beräknas Karensavdrag utifrån transaktionshistoriken tre månader bakåt på lönearterna 1010, 2010, 3010 och divideras med antal veckor under samma period. Summan blir då den veckolön (formel V1) som multipliceras med 0,8 och därefter med 0,2 för att få fram Karensavdraget på löneart 1405,2405,3405. Denna uträkning visas i rutin / löneregistrering – F12 – Visa Veckolön.
  • Om företaget har ett kollektivavtal där det står hur beräkningen skall göras, så är det kollektivavtalet som gäller. Frågor om hur karensavdraget ska beräknas besvaras av arbetsmarknadens parter, dvs arbetsgivareföreningar och fackförbund. Vänd dig i första hand till din avtalspart.

Vill du ha hjälp att anpassa dina lönearter kan du vända dig till supporten för att boka en debiterbar konsultationstid. Viktigt att veta är att det inte är Briljant som programvaruleverantör som tolkar företagets avtal, utan du måste veta reglerna enligt avtalet för att Briljantsupporten ska kunna hjälpa dig.

Vi önskar dig en frisk månad!