Hjälpsystemets alla delar och hur du når rätt instruktion

Briljants hjälpsystem finns tillgängligt och är gratis för alla användare. Det passar för dig som söker snabb hjälp kring en funktion, hur ett specifikt fält ska fyllas i eller vill lära dig mer om systemet.

Du kan var som helst inne i Briljant trycka på tangenten F1 eller klicka på symbolen för frågetecknet (?). Om du redan är inne i en speciell rutin, registerbild eller uppläggsbild så hamnar du rakt in i instruktionstexten för just den delen av systemet.

Väl inne i hjälptexten syns en meny till vänster där systemets alla delar finns. Varje huvudmeny har sedan undermenyer för respektive funktion. Det är bara att botanisera fritt bland hjälptexterna.

Högst upp i hjälpsystemet finns bland annat knappen Sök. Där kan du skriva in det du letar efter och Briljant föreslår avsnitt som innehåller ordet eller meningen som du angivit. Ju mer precis du är i din sökning ju färre förslag får du och ökar därmed chansen att snabbt hitta rätt hjälpavsnitt.

Hjälpsystemet innehåller även så kallade funktionsbeskrivningar. Den menyn ska du välja om du är intresserad av att lära dig mer om en funktion, från början till slut. De innehåller en allmän beskrivning om funktionen, hur den hanteras löpande, hur den läggs upp i företagsupplägget samt hur man på bästa sätt startar upp funktionen.

Det sista vi vill nämna är de instruktionsfilmer som finns inbyggda i många av funktionsbeskrivningarna men även finns att nå separat via menyn Instruktionsfilmer. Ett visuellt komplement till textinstruktionerna. Ibland är det lättare att se än att läsa sig till hur man ska göra. Vi planerar att bygga ut med många fler instruktionsfilmer, dels genom att implementera de i hjälpsystemet, dels genom att göra de tillgängliga via vår Youtube kanal. Mer information om detta kommer längre fram.