Hur arbetar vi på supporten?

Vi har två olika supportavdelningar, programsupporten och ASP-supporten. Dessa två skiljer sig åt och det är inte alltid enkelt att veta vilken support ditt specifika ärende ska riktas. Därför kommer här är förklaring på hur vi jobbar på supporten:

Vilka frågor kan man ställa?
Vår programsupport svarar på frågor kring programmets funktioner och tekniska förutsättningar. Vår ASP-support svarar på frågor om molntjänsten Briljant ASP.

I supporten har vi inte möjlighet att assistera vid start av nya funktioner, anpassningar eller utbildning. I supporten ingår heller inte assistans med avstämningar eller svar på regler och lagar kring redovisning- och lönehantering.

När bör man istället ta kontakt med sin återförsäljare?

  • Vid rådgivning och behovsanalys
  • Vid assistans med start av nya funktioner
  • Vid anpassningar i befintliga funktioner
  • Vid anpassningar av rapporter, analyser och diagram
  • Vid behov av utbildning

Härfinner du kontaktvägar till återförsäljarna.

Hur kommer man i kontakt med supporten?
Vår programsupport når du på support@briljant.se eller telefon 08- 511 800 80 där du har möjlighet att lämna ett meddelande och vår ASP-support når du på asp@briljant.se eller telefon 011-18 32 55.

Varför finns det ingen öppen telefonväxel på programsupporten?
All vår personal har kompetens inom olika områden varför vi helst ser att man skickar in sina frågeställningar via mejl. På så sätt har vi möjlighet att se till att den person med rätt kompetens för frågan återkopplar i ärendet. Om vi anser att ärendet behöver hanteras över telefon ringer vi upp.

Hur lång svarstid har ni?
Vår svarstid är i regel väldigt kort. Den varierar dock över månaden och året beroende på hur högt tryck det är från våra kunder, det kan vara allt ifrån 15 minuter till ett par timmar.

Vad kan jag som kund tänka på för att få hjälp så snabbt som möjligt?
Mejla i första hand in ditt ärende och beskriv tydligt vad ditt ärende gäller, ju mer informativt och tydligt ditt mejl är ju lättare är det för oss att göra en bedömning och återkomma med ett svar.

Om företaget finns på vår ASP, meddela oss under vilket företagsnamn samt vilket klientnummer det gäller så kan vi titta på problemet och återkomma med en lösning.

Kostar support?
Viss support kan bli debiterbar efter överenskommelse med kund. Ibland blir supporten också tvungna att starta utredningar. Om utredningen visar att problemet beror på felhantering av användaren så kan utredningen komma att debiteras. Om problemet visar sig bero på ett programfel så debiteras naturligtvis inte utredningen och felet avhjälps så snart som möjligt.