Hur digitaliserad är din verksamhet?

Du kan spara både tid och pengar genom att se över de delar av din verksamhet som sköts manuellt och istället hitta sätt för att överföra information digitalt. Under digitaliseringsresan har vi samlat ihop tips om hur du digitaliserar din ekonomihantering och på så vis förenklar din arbetsvardag.

Digitaliseringsresan del 1:
Leverantörsfakturor och kundfakturor

  • Leverantörsfakturor: Scanna och koppla bilder till de fakturor som registreras. Attestera fakturor och sänd betalfiler digitalt. För att slippa skanna själv kan man i stället styra fakturor till en given e-postadress. För att slippa både skanna och registrera själv så kan man koppla ihop Briljant med ett externt skanning- och tolkningssystem.
  • Kundfakturor: Skicka pdf-fakturor via mail till kunderna, skicka fil till printtjänst eller skicka E-fakturor. Skapa fil till Skatteverket på eventuella ROT/RUT-ersättningar. Importera fakturor från andra system (mer info kommer i del 3).

Digitaliseringsresan del 2:
Bokföring, tidredovisning och lön

  • Bokföring: Importera in- och utbetalningar för automatisk avbokning. Fota och automatbokför kvitton. Skanna underlag till vanliga bokföringsverifikationer. Importera kontoutdrag för automatisk avstämning av bokföringen. Importera kassarapporter via textimport eller SIE-import. Deklarera moms och arbetsgivaravgifter via fil till skatteverket. ”Hämta-funktioner” för automatkontering av till exempel lön, moms och skattedeklaration.
  • Tidredovisning och lön: De anställda registrerar tidkort för att fånga upp debiterbar tid som sedan faktureras och följs upp i projektredovisningen. De anställda registrerar all sin närvaro med även sin frånvaro i tidkorten som sedan automatiskt kopplas till lönesystemet. Maila lönebesked (förutsatt att det är tillåtet enligt den nya dataskyddsförordningen). Skapa och skicka kontrolluppgifts-fil till skatteverket. Skicka fil till FORA, Svenskt näringsliv, Bygglösen, Benify, CSR med flera.

Digitaliseringsresan del 3:
Hyror och kopplingar till andra program

  • Hyror: Importera elfiler, maila hyresavier, hämta och sända autogirobetalningar, importera BG-Max filer med mera
  • Kopplingar till andra program: Briljant har skapat ett eget format för import av transaktioner och registerposter från andra system. Filer som kan importeras är bland annat bokföring, kundfakturor (kundreskontra, bokföring och kunduppgifter), leverantörsfakturor (leverantörsreskontra, bokföring, leverantörsuppgifter och attestering), tid- och projektredovisning (tid- och projekttrans, projektuppgifter, anställningsuppgifter och anställningsgrupper), order (orderhuvud och orderrader) samt fakturor (fakturahuvud och fakturarader). För att läsa mer om hur exporterande program ska skapa filerna klicka här, samt vilka system som redan har kopplingen klar klicka här. Ett flertal överföringar kan också göras direkt mot Briljant via API-anslutning. Kontakta din återförsäljare för mer information kring det.

Så kommer du igång: En del funktioner kan startas med hjälp av en instruktionstext (Tryck F1 inne i programmet), en instruktionsfilm eller med hjälp av vår supportpersonal. En del funktioner behöver du konsultera din återförsäljare om, gå till kontakt.