Inlämning av AGI månadsvis

Från och med deklarationsdatumet 2019-02-12 ska alla företag börja lämna AGI månadsvis. Klicka här för att läsa mer på skatteverkets hemsida.

Vad innebär detta i Briljant?
I Briljant kommer det under Bearbetning/Rutin finnas två menyer:

  • En meny för momsdeklarationen (Rutin/Skattedeklaration)
  • En meny för AGI (Rutin/Arbetsgivardeklaration på individnivå)

Ny programversion krävs och den finns tillgänglig från och med vecka 4 (version 1.0.0.9568 eller senare krävs).

Klicka här för instruktioner kring AGI via redovisningen i Bearbetning.

Klicka här för instruktioner kring AGI i löneprogrammet. Du finner rutinen via Lön/Övrigt/Arbetsgivardeklaration på individnivå. Löneartsregistret är uppdaterat med fältkodet för AGI.