Klurigt med momshanteringen?

När det kommer till hantering av moms kan det ibland vara klurigt hur man ska felsöka eventuella differenser i momsavstämningen. Vi har därför sammanställt en guide med allt ni behöver tänka på för er momshantering.

Momsrapporterna
Det är viktigt att alla transaktioner som tillhör momsperioden är registeruppdaterade innan du tar ut din momsavstämning och din momsredovisning.

Momsperiod
Kontrollera att du tar fram momsavstämning och momsredovisningsrapporten på samma periodlängd som du har angivet under upplägg företag/ redov/ momsredovisning (1, 3 eller 12 månader).

Momsbokning
Kontrollera att tidpunkten för när ni väljer att göra ombokningen av momsperiodens moms stämmer överens med upplägg företag / redov / momsredovisning. Antingen gör man den i slutet av momsperioden eller i början av nästkommande momsperiod. Om man bokar om (tömmer momskontona till momsredovisningskontot) i slutet av momsperioden ska ett ”J” anges i fältet ”Momsbokn samma period” under upplägg företag/ redov/ momsredovisning.

Omsättning eller moms stämmer ej i rapporten momsredovisning
Om omsättningen eller momsen inte stämmer i momsredovisningen beror det oftast på att de inblandade kontona inte har rätt momskoder. Kontrollera momskoden på berörda intäktskonton, ingående/utgående momskonton, momsredovisningskonton samt på kostnadskonton under registervård/ kontoplan egen. Tillgängliga momskoder finns i valfönstret och visas genom att trycka F2 i fältet Momskod. Inom parentesen framgår vilken kolumn i momsredovisningen de är styrda att hamna i.

Differenser i rapporten Momsavstämning
Rapporten Momsavstämning visar beräknad och verklig omsättning baserat på saldon för utgående momskonto. Eventuell differens analyseras och verifikationer som innehåller momsdifferenser presenteras. Kontrollera de verifikationer som listas för att se orsaken till varför differens finns mellan omsättning och moms. Bokför eventuell korrigering av verifikationen i samma period och ta därefter ut en ny rapport.

Differenser analyseras utifrån blocken i momsdeklarationen:

A-B Momspliktig försäljning eller uttag
C-D Momspliktiga inköp vid omvänd skattskyldighet
H-I Import

Diff vid föregående momsredovisning
Kontrollera att den momsbokning som gjorts på föregående period stämmer överens med det konteringsförslag som finns längst ner i rapporten ”momsredovisning” på föregående momsperiod. Om det konteringsförslag som visas inte är samma som det som bokats upp beror det ofta på att transaktioner tillkommit i den berörda perioden efter det att momsredovisningen skapats och momsen bokats. Tidigare momsbokning bokas bort via rutin / bokföringsverifikationer och ny momsredovisning hämtas in via rutin/bokföringsverifikationer/ övrigt/hämta momsredovisning.

Smådifferenser uppstår i rapporten Momsavstämning.
På den reducerade momsen kan smådifferenser uppstå, vilket beror på att man i vissa företag valt att under Upplägg företag/ redov/ momsredovisning sätta ”J” för ”Korrigera avrundningsdiff”. Detta ”J” korrigerar för avrundningsdifferenser när momsen beräknas med 10,71 %, vilket är det vanliga vid kontantförsäljning med reducerad moms. Om momsen beräknats med 12 %, vilket är det vanliga vid fakturering, ska ”J” tas bort.

Belopp och saldon stämmer inte med kontoanalysen
Om belopp och saldon inte stämmer överens med kontoanalysen kan det bero på att det finns kopplade rättelser mellan perioderna. Läs mer här (https://help2.briljant.se/12360/default/7003) Rättelser kan analyseras under analys / rättelseanalys.

Kontosaldot blir inte noll efter momsbokningen
Transaktioner som registeruppdaterats på låst period periodiseras automatiskt till första öppna period med verifikationstyp 45. Kontrollera automatiskt periodiserade transaktioner verifikationstyp 45 via analys/ transaktionsanalys på kommande period och stäm av den listan mot kontosaldot.

Automatisk momsbokning
När du skapat momsrapporterna ”Momsavstämning” och ”Momsredovisning” kan du hämta in det konteringsförslag som finns längst ner i momsredovisningen via bearbetning/ rutin/ bokföringsverifikationer/ övrigt/ hämta momsredovisning. Detta är att föredra framför att manuellt boka detta för att säkerställa att man får in rätt belopp.