Koncernredovisning

I Briljant finns funktionen koncernkonsolidering. Funktionen fungerar för ”vanliga” koncernen med ett antal ingående bolag men även för flera andra behov när man vill slå samman och jämföra olika bolag med varandra.

Vanliga koncerner
De ingående bolagen överförs till ett särskilt ”koncernföretag”, där de sammanställs totalt samtidigt som de ingående bolagen kan särredovisas som olika avdelningar. Normalt överförs enbart kontosaldon till koncernföretaget, men även alla transaktioner kan föras över, vilket ger möjlighet till utskrift av koncernhuvudbok samt analys av transaktioner på koncernnivå. Elimineringar kan bokföras och koncernrapporter skrivs ut.

Koncerner för andra jämförelser och benchmarking
Ägarmässigt fristående företag, som man vill jämföra mot varandra, kan också konsolideras. Om de ingående bolagen inte har samma räkenskapsår kan detta hanteras på olika sätt.

  • Konsolidering till kalenderår
    Vid koncernkonsolideringen hämtas kalenderårets månader från berörda räkenskapsår i de ingående bolagen trots att de kan ha brutna räkenskapsår. Månadsvärden kan hämtas från öppna och senast stängda räkenskapsår hos de ingående bolagen. Ingående balanser justeras så att de avser kalenderåret. Med denna metod jämförs utfallet för årets kalendermånader i de ingående bolagen. Detta är mycket användbart om man till exempel vill jämföra försäljning i en butikskedja som består av olika bolag.
  • Konsolidering för räkenskapsår
    Vid koncernkonsolideringen hämtas det räkenskapsår från de ingående bolagen, vilket börjar samtidigt med eller närmast före koncernföretaget räkenskapsår. Värden kan hämtas från öppna och senast stängda räkenskapsår hos de ingående bolagen. Denna metod kan användas när man vill jämföra bolags hela räkenskapsår utan behov att jämföra kalendermånader med varandra.

Avancerade möjligheter
Det finns även möjlighet till ett mer avancerat upplägg, om man vill få mer kontroll över hur konton, avdelningar, produkter och underkonton översätts från de ingående bolagen till det konsoliderande koncernbolaget. Man kan till exempel ställa in så att avdelningar som finns genomgående i ingående bolag blir samma avdelningar i koncernbolaget. Det går också att ställa in så att värden för ett eller flera bolag räknas om vid konsolidering, vilket kan vara användbart om bolagen i koncernen inte redovisas i samma valuta.

Standardupplägg och anpassat upplägg
I Briljant finns standardupplägg, rapporter och analyser för vanliga koncerner men även stora möjligheter till anpassade upplägg för just era behov. Kontakta er lokala återförsäljare för att diskutera fram vilken lösning som blir bäst för er samt prisuppgift. Du finner kontaktuppgifter till er återförsäljare här.