När ett företag behöver ett effektivt och tryggt ekonomisystem

Latorps betonghåltagning (LABE) är ett ungt företag av mindre storlek med gedigen erfarenhet och kompetens inom borrning och håltagning i betong. Med hjärtat på rätt plats ligger strävan alltid i att vara en trygg arbetsplats och samarbetspartner som levererar betongborrning runtom Örebro län, men även utanför länets gränser. Eftersom Hanna Pettersson, vd för LABE, har använt sig av Briljant Ekonomisystem i tidigare sammanhang så var det självklart att systemet skulle vara med från resans start.

Latorps betonghåltagning
Företaget startade sommaren 2021 med visionen att satsa på kvalitet och leverera det bästa resultatet för kunden. Expertisen i gänget ligger vid betonghåltagning och idag erbjuder de allt inom borrning och håltagning i betong som underleverantörer till fastighetsägare och byggbolag. De befinner sig framför allt runt om i Örebro län, med även utanför länets gränser. Det viktigaste för Hanna och hennes kollegor är att personalen och lika så kunden ska känna att LABE är en familjär och trygg arbetsplats och samarbetspartner.

Ett ekonomisystem som effektiviserar arbetsflödet
I och med att betongborrningen sker ute på fält så krävs ett system som underlättar tidsredovisningen på ett effektivt och smidigt vis. LABE använder sig flitigt av ordersystemet, tidkorten och projektuppföljning i Briljant Ekonomisystem; funktioner som inte bara underlättar arbetsflödet, ekonomiarbetet och fakturering ut mot kund – det effektiviserar även arbetet, och minskar mängden pappersarbete. Tack vare ekonomisystemet och den digitala hjälpen kan de fakturera kunden samma dag som arbetet är gjort.

– Vi har många tidsrapporteringar, projekt och ordrar i gång samtidigt. Briljant Ekonomisystem hjälper oss att på ett strukturerat och tydligt sätt hålla ordning på verksamheten genom att samla allt på en och samma plats. Vi vill erbjuda kunden så bra service som möjligt och jobbar därför alltid i snabba arbetsflöden. Med hjälp av ekonomisystemet kan vi fakturera jobb som har genomförts på morgonen under samma dag. De arbetade tiderna registreras av medarbetaren direkt i systemet. Detta innebär att jag tekniskt sett inte ens behöver träffa personen som gjorde jobbet innan fakturan är skickad, säger Hanna Pettersson, vd för LABE.

Framtiden
LABE vill fortsätta vara en trygg arbetsplats för medarbetarna och en pålitlig arbetstagare för kunderna. Utöver allt vad betongborrning innebär lägger företaget även stor vikt vid personalaktiviteter och teamkänsla. Detta för att lägga grunden för ett välmående team internt, likaväl som det genomsyras utåt och levererar en bra slutprodukt. Briljant Ekonomisystem ser fram emot att vara en del av resan framåt.