Möjlighet att förlänga projektnummer

Programmet har utvecklats så att befintlig maxlängd på projektnummer (9 siffror inkl. undernummer) kan förlängas till 15 siffror inklusive undernummer. Vi vet att detta är en efterfrågad utveckling för våra tid- och projektredovisande kunder. För att få hjälp med projektnummerförlängningen kontaktar du din återförsäljare som tillsammans med er går igenom registerbilder, utskriftsmallar, rapporter, analyser med mera.

Kopplat till detta vill vi också flagga för att ni som har låtit andra försystem läsa eller skriva i Briljants databaser måste se över dessa integrationer/försystem så att de är anpassade efter Briljants nya databastabeller. Läs mer om detta nedan.

Vi uppmanar er att ta kontakt med er återförsäljare för att testa integrationen innan versionen installeras.

Teknisk information för de integratörer som läser direkt ur Briljants databaser:
Kunder till Briljant Ekonomisystem som har låtit andra system läsa (eller skriva) i Briljants databaser riskerar att beröras av följande ändring av hur vi lagrar värden i våra databaser. Alla integrationer som använder någon tabell som innehåller projektnummer, ordernummer eller kundnummer måste anpassas till nedanstående ändringar av datatyp. Tabellerna med bokföringstransaktioner påverkas men inte i samma utsträckning som andra då projektnummer där lagras i textform.

I den programversion som ska användas har vi implementerat en förlängning av projektnummerfältet för att kunna tillåta upp till 18 siffror totalt i projekt- och underprojektnummer (i första steget gäller max 15 siffror). Det innebär konkret att vi går från 32-bitars tal till 64-bitars tal för projekt internt i programmet. Eftersom vi tillåter att man använder kundnummer som projektnummer eller ordernummer som projektnummer kommer också de fälten att byta datatyp.

Dao-datatypen var tidigare 4 och är nu 5. Databasen har ingen dedikerad 64-bitars integertyp, men datatyp 5, currency, är en skalad integer, samma datatyp som används för alla belopp och antal och nu även för projektnummer, kundnummer och ordernummer. I frågor direkt mot databasen ska man skala projektnumren med 104. I API kopplingar ändras datatypen från int till long (int32 till int64), vilket i praktiken inte innebär att det överförda formatet ser annorlunda ut, och i textfiler tillåter vi helt enkelt bara att fältet är längre än tidigare.

Ser man till datatypen currency som den definieras här: https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/wtypes/ns-wtypes-cy~r1, så är det cy.int64 som innehåller projekt/order/kundnummer.

Om integrationen är gjord i .net så kan man till exempel använda denna funktion för att få ett projektnummer från värdet i databasen: https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.decimal.tooacurrency?view=netframework-4.8

För de som behöver testköra integrationer mot nytt databasformat finns program att hämta i beta-mappen i Briljants filarkiv.