Momsredovisning för norska bolag

Briljant har i samarbete med Exsys utvecklingsbolag i Gävle utvecklat en webblösning för att hantera inlämning av norsk momshantering via SAF-T-fil.

Rutinen bygger på att all data som krävs i norska skattemyndighetens kravspecifikation hämtas ut via Briljants API till en sql-databas som sedan gör det möjlig för bolag att via en webbsida logga in och hämta ut sin SAF-T-fil för vald period.

SAF-T-filen laddas sedan upp på norska skattemyndighetens inlämningswebbplats. För att bolaget ska känna sig trygg med att rätt data har lämnats in så finns det även ett Excel-dokument som visar avstämda data mot Briljant.

Om ni har några frågor om hur ni ska gå tillväga vid inlämning av norsk momshantering får ni gärna kontakta projektledare Per Holmqvist som arbetar på Briljant Mitt AB.

Telefonnummer: 070-25 15 487
Mejladress: per.holmqvist@briljant.se