När en ekonomibyrå behöver flexibilitet och enkelhet

Under de senaste åren har ekonomibyrån Admit haft en stor tillväxt både vad gäller medarbetare och kunder runt om i Sverige. Verksamheten som byrån bedriver är bred och täcker upp inom många olika områden för att vara företags främsta ekonomifunktion. För att hålla denna höga standard är ett säkert och pålitligt ekonomisystem av stor vikt.

Bakgrund
Ekonomibyrån Admit hade sitt startskott 1999 i Sundsvall och har sedan dess vuxit både geografiskt och vad gäller kunder och medarbetare. Idag har företaget över 30 anställda och finns i Örebro, Sundsvall och Lekeberg. Admit jobbar med kunder inom vitt spridda branscher och med bolag av olika formar och storlekar och hjälper dessa med bland annat redovisning, bokföring, fakturering, löner och deklarationer.

Vikten av ett ekonomisystem
Att få den dagliga verksamheten att fungera så felfritt som möjligt är A och O för en ekonomibyrå. För Admit är det otroligt viktigt att ha ett säkert och pålitligt ekonomisystem och under flera år har Briljant tagit sig an den rollen och bidragit till att det dagliga arbetet har fungerat som det ska.

Det vanligaste området som Briljant används för är redovisning. Det är en stor del av Admits dagliga verksamhet vilket understryker vikten av ett ekonomisystem som tillåter en flexibel och enkel användning. En annan uppskattad lösning är Azora One (leverantörsfakturabilder tolkas automatiskt via så kallad ”self learning automation”) som byrån använder flitigt för att automatisera leverantörsfakturor till företag av större volym.

– Briljant är redovisningskonsultens Rolls-Royce när det kommer till ekonomisystem. Det är många redovisningskonsulter som uppskattar systemet och det finns inget annat system som slår briljants analysfunktion, den är klockren. En stor fördel är även de många funktionerna som är integrerade med varandra vilket skapar en väldigt enkel och flexibel användning, säger Carolina Helgesson, kontorschef på Örebrokontoret och auktoriserad redovisningskonsult på Admit.

Framtiden
Det första steget i Admits fortsatta utveckling är att återetablera Stockholmskontoret. Utöver det ser byrån en ständig tillväxt i de andra städerna. Admit hoppas på att fortsätta denna resa och vara den främsta ekonomifunktionen för både nya och befintliga kunder. Briljant kommer att följa med på resan och stötta Admit i det dagliga arbetet att skapa det största värdet för deras kunder.

Läs mer om Admit här.