När en lokal redovisningsbyrå är i behov av ett pålitligt ekonomisystem

Redovisningsbyrån EkonomiService i Skara har sedan 90-talet hjälpt lokala företag av liten till medelstor storlek med ekonomiadministration. Byrån består idag av två enskilda firmor, Cecilia Wallgren och Louise Wincrantz, som samlas under ett och samma tak. Under de senaste 17 åren har EkonomiService använt Briljant Ekonomisystem.

Bakgrund
EkonomiService startade som tre enskilda firmor under 90-talet som samlades under samma namn. Anledningen var fördelarna som en gemensam arbetsplats gav, både vad gäller att ha kollegor att umgås med under kafferasten men också möjligheterna till att knyta kontakter och nätverka. Även om konstellationen av firmor har förändrats finns samma grund inom EkonomiService – att hjälpa små till medelstora lokala företag i Skaratrakten med ekonomiadministration.

Vikten av ett pålitligt ekonomisystem
Ett pålitligt ekonomisystem är a och o för att verksamheten ska fungera på en redovisningsbyrå. EkonomiService har tagit hjälp av Briljant Ekonomisystem sedan 2005 och använder många av Briljants lösningar. Allra mest för löpande bokföring men också bokslutsmodulerna för årsredovisning, funktioner för hyresprogrammet och leverantörsreskontra. Kunderna finns inom vitt spridda branscher vilket gör det extra viktigt med ett system som samlar alla olika funktioner på ett och samma ställe.

Robot möjliggör automatiserad leverantörsfakturahantering
EkonomiService använder sig av robotfunktionen AzoraOne för att automatisera sina kunders leverantörsfakturahantering. Med AzoraOne skickas leverantörsfakturabilden till en robot som lär sig tolka innehållet i leverantörsfakturan. Det är en stor fördel, även för de kunder som inte har möjlighet att vara digitala men där byrån ändå kan lägga in leverantörsreskontran digitalt. AzoraOne ger även en trygghet och effektiviserar arbetet eftersom robotfunktionen lär sig snabbt vilket gör att byrån endast behöver kontrollera att rätt konton är inlagda snarare än att manuellt skriva in dem.

– Briljant är ett väldigt smidigt och lättanvänt ekonomisystem och är det system som har passat bäst även om det dykt upp andra program på marknaden. Ju mer som kan samlas i ett och samma system desto enklare blir det med inkluderingen i bokföringen. Vi upplever att det finns många innovativa lösningar och ju mer man sätter sig in i programmet desto mer möjligheter öppnas, säger Louise Wincrantz, Redovisningsekonom på EkonomiService. 

Framtiden
Framåt satsar EkonomiService på att kunna bli ännu mer digitala och att fortsätta ge sina kunder en säker och trygg ekonomihantering. Briljant Ekonomisystem ser fram emot att fortsätta stötta EkonomiService i deras verksamhet.