När ett snabbt växande installations- och teknikkonsultbolag behöver ett enkelt och pålitligt ekonomisystem

Instalco-koncernen och särskilt affärsområdet teknikkonsult med dotterbolagen inom INTEC är snabbt växande verksamheter som på kort tid har utvecklats genom både uppstart av nya företag och förvärv av bolag. Ett enkelt och pålitligt ekonomisystem är av stor vikt för att frigöra resurser och möjliggöra för projektledare att själva sköta delar av ekonomiarbetet.

Bakgrund
Instalco Nordic AB startade 2014 genom förvärv av fem bolag inom installationsbranchen för att satsa på en inriktning och skapa synergier inom installationsbranschen. 2017 börsnoterades företaget. Instalco-koncernen består idag av ca 110 bolag med totalt ca 4 900 anställda. Instalco är ett av Nordens ledande installationsföretag inom el, vs, ventilation, kyla, teknikkonsult och industri. Företagen utför projektering, installationer, service och underhåll av fastigheter och anläggningar i Sverige, Norge och Finland. Bland Instalcos dotterbolag är det ett flertal som nyttjar Briljant Ekonomisystem, bland annat INTEC-bolagen. INTEC är teknikkonsulter och samtliga 10 bolag inom INTEC har Briljant som ekonomisystem för ekonomisk redovisning, tid- och uppdragsredovisning samt fakturering.

Vikten av ett säkert ekonomisystem
Eftersom Instalco är ett börsnoterat företag är det otroligt viktigt med ett stabilt och säkert ekonomisystem. Intäktsredovisning vid månadsbokslut ställer krav på strukturerad och smidig värdering av pågående arbete med Successiv Vinst Avräkning i fastprisuppdrag (SVA-hantering). För detta har Briljant en SVA-modul som är till stor hjälp för företaget.

Dotterbolagen inom INTEC drar bland annat stor nytta av Briljants funktioner för tid- och projektredovisning. Då flera företag i koncernen kan dela på samma projektregister och tillhörande funktioner underlättar det för verksamheten.

– Briljant har fungerat väldigt bra för oss och det är smidigt att allt finns samlat i ett system. Tack vare ekonomisystemet har vi kunnat frigöra resurser vilket är viktigt när vi startar upp många nya bolag. Programmet är enkelt att arbeta i och projektledarna klarar av att göra mycket själva, vilket minskar behov av administrativa resurser, säger Fredrik Hedman, controller inom INTEC, Instalco-koncernen.

Framtiden
Både Instalco och dotterbolagen inom INTEC ser fram emot en fortsatt tillväxt och utveckling inom verksamheterna. Briljant ser fram emot att få vara med på resan och fortsätta att underlätta i företagens vardag!