Nu kan du skicka flera/större kreditfakturor som leverantörsbetalningar via fil

Sedan bankerna gick över till betalformatet ISO 20022 kan man inte skicka kreditfakturor för bevakning till banken utan summan av debetfakturor måste överstiga summan av kreditfakturor per leverantör och betaldag. I Briljant har man tidigare inte kunnat matcha flera debetfakturor mot en större kreditfaktura men nu kan det hanteras.

När du har en kreditfaktura från en leverantör som är större än en enskild debetfaktura, men har flera debetfakturor från samma leverantör som blir större ihop än kreditfakturan så behöver du göra en justering i upplägget för att kunna använda kreditfakturan när du skapar din betalfil. I företagsupplägget under Lev.resk / Lev.reskontra behöver du dubbelklicka på raden framför ”Betalningsformat ISO 20022” och sätta ett ”J” i fältet för ”Hela kreditnotor”.