Nu kan du komma åt fler funktioner på vår webbplattform

Tack vare ökad efterfrågan har vi utökat tillgängligheten för vissa funktioner på vår webbplattform. Vi är därför glada över att meddela att du nu kan du få åtkomst till tre viktiga verktyg under Analys-fliken: kundfråga, leverantörsfråga och kontoanalys.

Kundfråga
Genom att använda kundfråga får du en översikt av ditt aktuella reskontraläge för kunden, samt din försäljning det innevarande året. Dessutom har du möjlighet att granska tidigare betalda fakturor och göra noteringar på kunder.

Leverantörsfråga
Leverantörsfrågan ger en bild av ditt aktuella reskontraläge för leverantören. Den ger även en översikt av dina inköp innevarande år, göra noteringar på leverantör och fakturor, samt möjlighet att se tidigare betalda fakturor.

Kontoanalys
Kontoanalysen används för analys och avstämning av dina konton. Du kan enkelt välja Kontoanalys under Analys-menyn. Detta hjälper dig att hålla koll på dina transaktioner och säkerställa en korrekt bokföring.