Ny funktion underlättar rapport till Bolagsverket

En ny lag från mars 2022 innebär att Bolagsverket kräver att stora företag nu rapporterar sina betalningstider. Enligt denna lagändring måste svenska företag med över 249 anställda årligen redovisa sina betalningstider för inköp från mindre företag, och uppgifterna blir offentliga. För att förenkla denna process har Briljant introducerat en ny funktion i sitt ekonomisystem. Denna funktion genererar automatiskt de nödvändiga uppgifterna som Bolagsverket kräver.

Rapporteringen till Bolagsverket ska göras en gång per år och täcka fakturor betalda mellan 1 juli och 30 juni. Företag har tiden 1 juli till 30 september för att lämna in sina uppgifter. Syftet med regeln är att öka transparensen och stödja småföretag i sina relationer med större aktörer.

Genom Briljants nya rapporteringsfunktion blir hanteringen av denna lagkrav smidig och effektiv. Processen automatiseras, vilket gör det enkelt för företag att följa lagändringen.

Ta del av mer information på briljants hjälpsida.