Ny momslag från och med 1 juli 2023

Vi vill uppmärksamma dig om en viktig förändring som påverkar företagens momshantering. En ny mervärdesskattelag har antagits av riksdagen och gäller från och med den 1 juli i år. Denna uppdatering är en del av ansträngningarna för att förenkla och modernisera momssystemet.

Den nya lagen har utformats med en tydligare struktur och moderniserat språk för att underlätta förståelsen och tillämpningen. Dessa förbättringar följer även de riktlinjer och direktiv som fastställs av Europeiska unionens mervärdesskattedirektiv.

Har du fortfarande hänvisning till den gamla momslagen i dina fakturor så behöver detta till exempel ses över och ändras. Jämförelsetabell mellan den gamla- och den nya momslagen hittar du i regeringens proposition 2022/23:46. Ta del av jämförelsetabellen här.

För att se alla detaljer i den nya momslagen och hur den kan påverka er verksamhet, så rekommenderar vi att ni tar er tiden att läsa igenom Skatteverkets detaljerade information.

Läs mer på Skatteverkets hemsida.