Nya rapporteringsrutiner till Fora

Från och med 2024 förändras rapporteringsrutinerna för företag som hanterar pensionspremier via Fora. Förändringen innebär att lönerapportering, fakturering och överföring av pensionspremie till arbetares pensionsbolag kommer ske månatligen. Beslutet kommer från en överenskommelse mellan Svenskt Näringsliv och Landsorganisationen (LO), med syfte att gynna både arbetare och arbetsgivare.

Senast den 31 januari ska årssummorna för 2023 vara inrapporterade, vilket blir den allra sista årsrapporten för arbetarna. Alla löner som avser 2024 ska rapporteras månadsvis. Möjligheten att rapportera utbetalda löner för januari ges först i februari.

För arbetsgivare med både arbetare och tjänstemän innebär första steget av förändring följande:

  • Månatlig rapportering av arbetare, årlig rapportering av tjänstemannalöner
  • Ny uppmärkning av alla arbetare, fortsatt rapportering av grupplönesummor
    för tjänstemän
  • Olika fakturor för olika typer av anställda, med två olika betalningsmottagare

Förändringen innebär alltså inte bara att rapporteringens tidsintervall förändras, utan också att alla arbetare måste identifieras med en specifik kod (Fokkod) som tillhandahålls av Fora. Tidsplanen för detta varierar, men för flertalet företag sker tilldelningen av koden i februari.

Flera förändringar som sker stegvis

Övergången från års- till månadshantering är ett omfattande arbete, där förändringen den 1 januari bara representerar det första steget. I kommande steg inkluderas även månadsrapportering och fakturering av försäkringar för tjänstemän som tecknas via Fora.

Under 2023 har Fora fokuserat på det inledande steget av förändringen, och det aktiva arbetet fortsätter in i 2024. Den tekniska lösningen är en hantering som inte är komplett, utan som kommer förbättras successivt framöver.

Den första lösningen kommer att vara grundläggande och saknar vissa funktioner, såsom stöd för att skicka lönefiler via API eller hantera flera företag i samma fil.

Eftersom Foras tidplan är väldigt snäv är vårt fokus som leverantörer av lönesystem att säkerställa att allt tekniskt i programmen fungerar. För frågor angående Foras lösningar eller koder, vänligen kontakta Fora direkt med hjälp av uppgifterna nedan.

Mer information finner du på Foras hemsida.