Nyheter i webbprogrammen februari 2023

Från och med version 13103 har det skett förändringar som påverkar Briljants webbprogram. Förutom en uppfräschning av Analysprogrammen och Attest av leverantörsfakturor så har det tillkommit användbara funktioner och skett funktionella förändringar i Attest av leverantörsfakturor.

Konteringsmöjlighet
Alla webbanvändare som även är upplagda som attestanter får nu möjlighet att utföra konteringsändringar i webbattesten förutsatt att det på attestanten finns ett J i fältet ”Behörig att kontera” under Upplägg företag / Lev.resk / Attestansvariga. Där anger man även om attestanten ska kunna attestera från sammandrag (fakturaöversikten) och om hen ska begränsas till att kunna kontera på vissa konton, projekt, produkter osv.

Utkorgen
Alla fakturor som attesteras, spärras eller vidarebefordras hamnar först i utkorgen. Observera! för att fakturorna ska bli attesterade/spärrade/vidarebefordrade måste användaren klicka på Skicka i Utkorgen. Innan det momentet görs är attesteringen/spärren/vidarebefordran preliminär.

Webbadress för e-postpåminnelse
Under Upplägg Företag / Lev.resk / Lev.reskontra kan man dubbelklicka på attestrutin för att ange en ”Webbadress” som går med i de mejl som går ut till attestanterna så att attestanten kan klicka på länken i mejlet och komma direkt till attestrutinen. I och med den nya versionen så har webbadresserna till olika funktioner ändrats. Programmet gör en automatisk konvertering av webbadressen men det kan vara bra att kontrollera att det blivit rätt.

Genvägar och bokmärken
I och med att det är nya sökvägar till funktionerna behöver användaren uppdatera eventuella genvägar och bokmärken som hen själv lagt upp.

Se en instruktionsfilm om webbattesten nedan

Läs mer i hjälpen

Briljant Hjälp: Lev.fakturor, attestfunktion

Briljant Hjälp: Utkorg

Briljant Hjälp: Lev.fakturor, fakturadetaljer

Briljant Hjälp: Lev.fakturor, tidigare attesterade

Briljant Hjälp: Lev.fakturor, leverantörsfråga

Briljant Hjälp: Lev.fakturor, kontoanalys

Briljant Hjälp: Bildvisningsverktyg