Nytt år – dags för årsbokslut och årsredovisning

För er som sköter er bokföring i Briljant är inte steget så stort att även göra er årsredovisning direkt i systemet. Välj Upplägg företag/Redov/bokslutsrutin och sätt ett J för att använda modulen (fler inställningar kan även göras när du sen är inne i Bearbetning/Rutin/Årsredovisningen under F12 och Inställningar).

Alla bokförda siffror förs över i bokslutsmodulen (Rutin/Bokslut), där ni kan bokföra de bokslutsdispositioner som ni vill ha med i årsredovisningen. Den stora fördelen är att allt är helintegrerat så att man kan lita på att data stämmer. Här kan ni även arbeta fram alla bokslutsbilagor och stämma av alla balanskonton.

När bokslutsdispositionerna och alla bokslutsbilagor är klara kan ni starta årsredovisningen (Rutin/Årsredovisning). Här väljer ni enkelt vilka delar och avsnitt som skall vara med i Årsredovisningen genom att markera dessa på vänster sidan. På höger sida görs eventuella kompletteringar.

Briljant stödjer även årsstämmoprotokoll, revisorsutlåtande och övrig formalia som krävs vid årsbokslut. När allt är klart kan ni sedan skicka in årsredovisningen via våra digitala inlämning direkt till Bolagsverket.

Vill du veta mer?